CMS for Nette Framework

Maintainers

Details

github.com/nattreid/cms

Source

Issues

Installs: 708

Dependents: 4

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 4

Watchers: 4

Forks: 0

Open Issues: 3

Language:JavaScript

1.8.11 2023-04-14 09:07 UTC

README

Administrace webové aplikace

Nastaveni

Zaregistrujte a nastavete extension v config.neon. Od namespace je odvozen název modulu pro další rozšíření administrace a to tak, že se k namespace přidá 'Ext'

extensions:
  cms: NAttreid\Cms\DI\CmsExtension

cms:
  namespace: 'Cms'
  url: '/cms/'
  sender: 'Odesilatel <nejaky@mail.cz>'
  front: ':Front:Homepage:'

  disabled: false # vypnuti CRM
  
  configurator:
  	defaultPromenna: 'hodnota' # nastaveni vychozich hodnot v configuratoru

  fileManagerDir: %appDir%/../
  infoRefresh: 15 # vteriny

  minPasswordLength: 8
  passwordChars: '0-9a-zA-Z'

  loginExpiration: '20 minutes'
  sessionExpiration: '14 days'
  
  tracy:
    cookie: nejakyHash

  layout: '%appDir%/cms/templates/cms.latte' # hlavní šablona

a přidejte model do ORM. V příkladu je extension orm pod nazvem orm

orm:
  add:
    - NAttreid\Cms\Model\Orm

Pro přidání assets použijte

cms:
  assets:
    - %wwwDir%/js/example.js
    - %wwwDir%/css/example.css
    - {%wwwDir%/js/cs.js, locale: cs} # localizace pro cs
    - http://someUrt/scritp.js # remote
    - //someUrt/scritp.js # remote
    - {%wwwDir%/js/example.js, remote: true} # remote
    - {files: ["*.js", "*.css", "*.less"], from: %appDir%/cms}

Přídání dalších modulů

cms:
  menu:
    Example:
      link: 'Homepage:'
      web:
        test:
          link: action              # pokud je null, provede se default action
          arguments: {name: value}        # argumenty
          toBlank: TRUE              # otevre do noveho okna
          count: 5                # pocet za linkem
          # nebo
          count: @SomeClass::countUnapproved()  # pocet za linkem
          # nebo
          count: {5, info}            # muze byt info, warning (info je default)

Presenter musí dědit z třídy \NAttreid\Cms\Control\ModulePresenter. Příklad presenteru test z ukázky menu

namespace App\Cms\Example\Presenters;

class TestPresenter extends \NAttreid\Cms\Control\ModulePresenter {
  public function renderDefault() {
    // pro zobrazeni menu v mobilu (defaultne je skryto)
    $this->viewMobileMenu();
    
    // pridani tlacitka do Dockbaru
    $this['dockbar']->addLeftLink('tlacitko', 'link!');
    // nebo
    $this['dockbar']->addLeftLink('tlacitko')
      ->addClass('trida'); // spusteni pomoci javascriptu
      
    // tlacitko vpravo
    $this['dockbar']->addRightLink('tlacitko')
  }
}

cms.latte

{extends $layout}

Šablona @layout.latte pro modul musí dědit z cms.latte

Rozšiřitelnost pomocí extension

Třída extension musí dědit z \NAttreid\Cms\DI\ModuleExtension

class ExampleExtension extends \NAttreid\Cms\DI\ModuleExtension {

  protected $namespace = 'example';
  protected $dir = __DIR__;
  protected $package = 'Package\\';

  public function beforeCompile() {
    parent::beforeCompile();
    $this->addLoaderFile('cestaKCssNeboJs');
    $this->addLoaderFile('cestaKLocalizovanemuJs','cs');
  }

}

a v složce musí být soubor default.neon

link: 'Homepage:'
position: 1

menu:
  group:
    test:
      link:

Presenter musí dědit z třídy \NAttreid\Cms\Control\ModulePresenter

namespace Package\Example\Presenters;

class TestPresenter extends \NAttreid\Cms\Control\ModulePresenter {
  
}

Nastavení pro presenteru CMS

Zaregistrujte službu, která bude implementovat z \NAttreid\Cms\ISettings

class CmsSettings implements ISettings {
  
  public function init(\Nette\Application\UI\ITemplate $template, \NAttreid\Cms\Control\AbstractPresenter $presenter)
	{
		// php kod ...
	}
}

Další

Přesměrování při AJAXovém volání v presenteru

$this->ajaxRedirect('link', ['args']);