nattreid/utils

Utils for Nette Framework

Installs: 1 821

Dependents: 16

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 0

Watchers: 2

Forks: 0

Open Issues: 0

Language:JavaScript

2.0.2 2022-09-19 12:11 UTC

README

Nastavení

Pro lokalizaci je třeba nastavit locale v BasePresenter

protected function startup() {
  parent::startup();

  $locale = 'cs';
  // pokud je nastaven translator
  $locale = $this->translator->getDefaultLocale();
  
  \NAttreid\Utils\Number::setLocale($locale);
  \NAttreid\Utils\Date::setLocale($locale);

Javascript Utils

fixedPosition

Metoda pro scrollovaní objektu na stránce

$('#object').fixedPosition({
  from: '#object',  // objekt, od ktereho se ma scrollovat
  top: 50,      // pocet pixelu od vrchu pri scrollovani
  bottom: 50,     // pocet pixelu od spodu pri scrollovani
  to: '#bottom',   // objekt, ktery omezuje pohyb ze spoda
  width: 450 nebo $('#object')   // sirka nebo jQuery objekt, ze ktereho se sirka bere
});

center

Metoda pro vycentrování na obrazovce (zůstane na aktuální pozici)

$('#object').center();

centerFixed

Metoda pro vycentrování na obrazovce (posouvá se při scrollu)

$('#object').centerFixed();

clickOut

Metoda spouští callback při kliku mimo daný objekt

$('#object').clickOut(function(){

  // vypne tento event, jinak se vola stale
  return true;
});

// vypnuti
$('#object').clickOff();

onScrollTo

Metoda spouští callback při najetí okna k danému elementu

$('#object').onScrollTo(function(){

  // vypne tento event, jinak se vola stale
  return true;
});

copyToClipboard

Zkopíruje obsah objeku do schránky

$('a').click(function() {
  $('.text').copyToClipboard();
});

format

Formát čísla

var i = 4578456;
i.format(); // vrátí 4 578 456,00
i.format(0,'.',''); // vrátí 4578456

removeDiacritic

Odstraní diakritiku

var s = 'Čau';
s.removeDiacritic(); // vrátí cau

injectTag

Vloží tag do hledaného řetězce (ignoruje diakritiku při hledání)

var s = 'Řecko';
s.injectTag('rec', 'strong'); // vrátí <strong>Řec</strong>ko

onPosition

Umístí objekt podle pozice myši.

$('a').click(function(event){
  var x = 30; // posune o 30px napravo 
  var y = -30; // posune o 30px nahoru
  $('#object').onPosition(event,x,y);
});

cachedScript

Nacteni skriptu

$.cachedScript("ajax/test.js").done(function (script, textStatus) {
  console.log(textStatus);
});

isOnScreen

Je object na obrazovce

var isOnScreen = $('.obj').isOnScreen();

playOnScroll

Přehraje html5 video po najetí obrazovky na ně

$.playOnScroll();