nattreid/security

Security extension for Nette Framework

1.8.0 2022-01-19 11:15 UTC

README

Databázové ACL, uživatelé, authentizace a autorizace

Nastavení

Nastavení v config.neon

extensions:
  securityExt: NAttreid\Security\DI\SecurityExtension

dostupné nastavení

securityExt:
  namespace: 'user'
  authenticator:
    front: App\FrontAuthenticator

A přidat do orm model. V příkladu je extension orm pod názvem orm

orm:
  add:
    - NAttreid\Security\Model\Orm

Authenticator

class FrontAuthenticator implements \NAttreid\Security\Authenticator\IAuthenticator {

  public function authenticate(array $credentials): Identity {
    // php code
  }

  public function getIdentity(int $userId): Identity {
    // php code
  }
}

TryUser

Komponenta pro dočasnou změnu identity uživatele

V BasePresenteru přidejte komponentu

  /** @inject */
  public $tryUserFactory;
  
  protected function startup()
  {
    parent::startup();
    $this['tryUser']->init();
  }
  
  protected function createComponentTryUser()
  {
    $control = $this->tryUserFactory->create(":Link:Nekam:");
    $control->permission = 'nazev.prav.pro.komponentu';
    return $control;
  }