nattreid/latte

Latte extension for Nette Framework

1.1.8 2021-02-12 09:53 UTC

README

Nastavení v config.neon

extensions:
  - NAttreid\Latte\DI\LatteExtension

Rozšíření

V BasePresenter přidáte

use \NAttreid\Latte\TemplateTrait;

Makra

onLoad

Pro spuštení JS skriptu po asynchroním nahrání základních JS skriptů

<script type="text/javascript">
  function somefunction() {
    jaavscript code ...
  }
  {onLoad somefunction}
</script>  

Try

Zachytávání vyjímek v latte

{try}
  {kriticka_funkce}
{/try}

Panel

{panel 'textToTranslate', dalsiNeprekladanyText, class => 'nameOfClass', id => 'nameOfId'}
  html kod ...
{/panel}

View

{view class => 'nameOfClass', id => 'nameOfId'}
  html kod ...
{/view}

Latte Filtry

Lokalizovane číslo

{$number|localeNumber}

Procenta

{$number|percent:$total:$decimal}

Frekvence

{$cpu|frequency}

Velikost soborů

{$fileSize|size:$decimal:$binary}

Lokalizovane datum s časem

{$datetime|localeDateTime[:withSeconds(true|false)]}

Lokalizovaný čas

{$datetime|localeTime[:withSeconds(true|false)]}

Lokalizované datum

{$datetime|localeDate}

Den v týdnu

{$day|day}

Zkrácený den v týdnu

{$day|shortDay}

Měsíc v roce

{$month|month}

Zkrácený měsíc v roce

{$month|shortMonth}

Prevod do json

{$data|json}