nattreid/tracking

Tracking for Nette Framework

1.5.4 2019-03-07 07:47 UTC

README

Nastaveni

config.neon

extensions:
  tracking: NAttreid\Tracking\DI\TrackingExtension

Možné nastavení

tracking:
  trackUrl: 'track'
  clickUrl: 'clickTrack'
  minTimeBetweenVisits: 30 # v minutach
  onlineTime: 3 # v minutach
  anonymizeIp: false
  trackBot: false # ukládat i roboty?

A přidat do orm model trackingu. V příkladu je extension orm pod nazvem orm

orm:
  add:
    - NAttreid\Tracking\Model\Orm

Použítí

/** @var \NAttreid\Tracking\Tracking @inject */
public $tracking;

Klient

<script async type="text/javascript" src="/js/tracking/nTracker.min.js"></script>

Trackování kliků

Do html elementu přidate atribut data-nctr="nazev_ktery_chcete_logovat". Pro doplňující informace slouží atribut data-ncval="hodnota" a pokud chcete hodnoty slučovat nebo průměrovat, tak k tomu slouží atributy data-ncavg="hodnota" a data-ncsum="hodnota"

<a href="/test" data-nctr="testingPage" data-ncval="test" data-ncavg="5" data-ncsum="10">Test</a>