nattreid/app-manager

Application manager for Nette Framework

1.6.3 2021-04-19 07:48 UTC

README

Nastavení v config.neon

extensions:
  appManager: NAtrreid\AppManager\DI\AppManagerExtension

Dostupné nastavení

appManager:
  deploy:
    projectUrl: 'homepageProjektu'
    secretToken: 'tajnyTokenProjektu' # pro github a gitlab
    type: 'github' # github, gitlab, bitbucket
  sessionExpiration: '14 days'
  backup:
    maxRows: 1000 # nebo null pro zadne omezeni insert
    excludeTables: # tabulky, ktere nebudou zalohovany
      - 'test' 
    dir:
      - %wwwDir%/zalohovanyAdresar

Payload webhooks musí být JSON

Použití

/** @var \NAttreid\AppManager\AppManager @inject */
public $app;

Údržba stránek

Přidejte do index.php. Soubor .maintenance.php se zobrazí pouze když bude údžba zapnutá. Vypnout se dá přidáním parametru do url maintenanceOff nebo pres konzoli php index.php maintenanceOff

$maintenance = isset($maintenance) ? $maintenance : __DIR__ . '/../temp/maintenance';
if (file_exists($maintenance)) {
  if (isset($_GET['maintenanceOff']) || (isset($argv) && $argv[1] == 'maintenanceOff')) {
    unlink($maintenance);
    echo "Maintenance off\n";
    exit;
  }
  require '.maintenance.php';
}

Invalidace cache

Pro invalidaci pomocí metody je třeba přidat

$app->onInvalideCache[]=function(){
  $this->cache->clean();
};