nattreid/sandbox

Web application with CMS (sandbox)

Installs: 22

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 0

Watchers: 2

Forks: 0

Open Issues: 0

Type:project


README

Instalace

Je třeba mít nainstalované balíčky npm a node.js

sudo apt-get install nodejs npm

Nainstalujeme gulp

sudo npm install -g gulp

A poté stačí jen spustit bin/install.sh

anebo můžete manuálně stáhnout Composer a poté spustit následující

composer create-project nattreid/sandbox
cd nazevProjektu
npm install
gulp

Vývoj

Nastavení

Nastavení config.local.neon

extensions:
  fakeSession: Kdyby\FakeSession\DI\FakeSessionExtension # Vypnuti session

services:
  cssMin: WebLoader\Nette\FakeMinimalizer       # Vypne minimalizaci css
  jsMin: WebLoader\Nette\FakeMinimalizer        # Vypne minimalizaci js
  cacheStorage:
    class: Nette\Caching\Storages\DevNullStorage    # Vypne ukladani cache