teddy/framework

Framework for MMOBB-Games

Maintainers

Details

github.com/Grez/Teddy

Source

Issues

Installs: 64

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 1

Watchers: 2

Forks: 0

Language:JavaScript

Type:project

v0.1.0 2016-05-22 23:35 UTC

README

Framework pro tvorbu BBMMOGs: Cílem bakalářské práce je lightweight framework pro tvorbu hromadných online her pro webové prohlížeče (browser-based massively multiplayer online games - BBMMOGs) s ukázkou užití. Student analyzuje společné prvky MMO her s důrazem na jejich podmnožinu BB variant, např. Travian, Divoké kmeny (TribalWars) nebo Ikariam, navrhne a užitím vhodné technologie implementuje lightweight framework usnadňující jejich tvorbu. Framework nechť je navržen a implementován modulárně s využitím moderních technologií pro programování webových aplikací, tedy např. zasílání asynchronních požadavků (AJAX, Server-sent events), komunikace klienta se serverem (WebSockets), komunikace mezi klienty (WebRTC), počítání skriptů v JavaScriptu na pozadí (Web workers), ukládání dat přímo v prohlížeči (Web storage) apod. Jednotlivé moduly nechť vždy implementují nějakou ucelenou část potenciálních požadavků hry. Framework musí podporovat alespoň správu hráčů, komunikaci mezi hráči prostřednictvím soukromých zpráv i veřejných diskuzních fór nebo broadcastu, modul pro detekci hráčů spravujících více profilů a zejména modul pro práci s mapou světa, např. generování mapy dle zadaných parametrů, hledání nejkratších cest apod. Výstupem práce bude nejen samotný framework, ale i ukázka jeho užití v podobě jednoduché hry.