mews/pos

Türk bankaları için sanal pos kütüphanesi


README

Version Monthly Downloads License PHP Version Require

Bu paket ile amaçlanan; ortak bir arayüz sınıfı ile, tüm Türk banka sanal pos sistemlerinin kullanılabilmesidir.

 • EST POS (Asseco/Payten) altyapısı tam olarak test edilmiş ve kullanıma hazırdır. Akbank, TEB ve Ziraat bankası test edilmiştir.

 • Garanti Virtual POS ödeme sistemi çalışmaktadır, fakat 3D ödeme kısmının üretim ortamında test edilmesi gerekiyor.

 • YapıKredi PosNet sistemi 3D ödeme çalışmaktadır, fakat cancel, refund işlemleri test edilmedi.

 • Finansbank PayFor (Enpara dahil) sanal pos sistemini desteklemektedir, Finansbank'ın IP kısıtlaması olmadığı için localhost'ta test examples klasöründeki örnek kodları çalıştırabilirsiniz.

 • VakifBank GET 7/24 MPI ve VPOS 7/24 3D Secure ödemesi çalışır durumda, diğer işlemlerde sorunlar ortaya çıktıkça giderilecek.

 • InterPOS (Deniz bank) destegi eklenmiştir, test edildikçe, sorunlar bulundukça hatalar giderilecek.

 • Kuveyt POS 3d secure ödeme desteği eklenmiştir - testleri yapıldı, calışıyor.

Ana başlıklar

Ozellikler

 • Standart E-Commerce modeliyle ödeme (AbstractGateway::MODEL_NON_SECURE)
 • 3D Secure modeliyle ödeme (AbstractGateway::MODEL_3D_SECURE)
 • 3D Pay modeliyle ödeme (AbstractGateway::MODEL_3D_PAY)
 • 3D Host modeliyle ödeme (AbstractGateway::MODEL_3D_HOST)
 • Sipariş/Ödeme sorgulama (AbstractGateway::TX_STATUS)
 • Sipariş/Ödeme geçmişi sorgulama (AbstractGateway::TX_HISTORY)
 • Sipariş/Para iadesi yapma (AbstractGateway::TX_REFUND)
 • Sipariş iptal etme (AbstractGateway::TX_CANCEL)
 • Tekrarlanan (Recurring) ödeme talimatları
 • PSR-3 logger desteği
 • PSR-18 HTTP Client desteği

Farkli Gateway'ler Tek islem akisi

 • Farklı bankaya geçiş yapmak için sadece doğru AccountFactory method'u kullanarak account degistirmek yeterli.
 • 3D, 3DPay, 3DHost ödemeler arasında geçiş yapmak için tek yapmanız gereken Account konfigurasyonunda account tipini değiştirmek (AbstractGateway::MODEL_3D_PAY vs.). İşlem akışı aynı olduğu için kod değiştirmenize gerek kalmıyor.
 • Aynı tip işlem için farklı POS Gateway'lerden dönen değerler aynı formata normalize edilmiş durumda. Yani kod güncellemenize gerek yok.
 • Aynı tip işlem için farklı Gateway gönderilecek değerler de genel olarak aynı formatta olacak şekilde normalize edişmiştir.

Latest updates

Son yapılan değişiklikler için CHANGELOG.

Minimum Gereksinimler

 • PHP >= 7.2.5
 • ext-dom
 • ext-json
 • ext-openssl
 • ext-SimpleXML
 • PSR-18 HTTP Client

Kurulum

$ composer require mews/pos

Kütüphane belli bir HTTP Client'ile zorunlu bağımlılığı yoktur. PSR-18 HTTP Client standarta uyan herhangi bir kütüphane kullanılabilinir. Projenizde zaten kurulu PSR-18 uygulaması varsa otomatik onu kullanır.

Veya hızlı başlangıç için:

$ composer require php-http/curl-client nyholm/psr7 mews/pos

Diğer PSR-18 uygulamasını sağlayan kütühaneler: https://packagist.org/providers/psr/http-client-implementation

Unit testler çalıştırma

Projenin root klasoründe bu satırı çalıştırmanız gerekiyor

$ ./vendor/bin/phpunit

Örnek ödeme kodu

config.php (Ayar dosyası)

<?php

require './vendor/autoload.php';

// API kullanıcı bilgileri
// AccountFactory kullanılacak method Gateway'e göre değişir. Örnek kodlara bakınız.
$account = \Mews\Pos\Factory\AccountFactory::createEstPosAccount(
'akbank', //pos config'deki ayarın index name'i
'yourClientID', 
'yourKullaniciAdi',
'yourSifre',
AbstractGateway::MODEL_3D_SECURE, //storetype
'yourStoreKey',
AbstractGateway::LANG_TR
);

// API kullanıcı hesabı ile paket bir değişkene aktarılıyor
try {
  $pos = \Mews\Pos\Factory\PosFactory::createPosGateway($account);
  //değere göre API URL'leri test veya production değerler kullanılır.
  $pos->setTestMode(true);
} catch (\Mews\Pos\Exceptions\BankNotFoundException | \Mews\Pos\Exceptions\BankClassNullException $e) {
  dd($e));
}

form.php (kullanıcıdan kredi kart bilgileri alındıktan sonra çalışacak kod)

<?php

require 'config.php';

// Sipariş bilgileri
$order = [
  'id'     => 'BENZERSIZ-SIPERIS-ID',
  'amount'   => 1.01,
  'currency'  => 'TRY', //TRY|USD|EUR, optional. default: TRY
  'installment' => 0, //0 ya da 1'den büyük değer, optional. default: 0

  //MODEL_3D_SECURE, MODEL_3D_PAY, MODEL_3D_HOST odemeler icin zorunlu
  //Success ve Fail URL'ler farklı olabilir ama kütüphane success ve fail için aynı kod çalıştırır.
  'success_url' => 'https://example.com/response.php',
  'fail_url'  => 'https://example.com/response.php',

  //gateway'e gore zorunlu olan degerler
  'ip'     => $ip, //EstPos, Garanti, KuveytPos, VakifBank
  'email'    => 'mail@customer.com', // EstPos, Garanti, KuveytPos, VakifBank
  'name'    => 'John Doe', // EstPos, Garanti
  'user_id'   => 'Müşteri ID', // EstPos
  'rand'    => md5(uniqid(time())), // EstPos, Garanti, PayFor, InterPos, VakifBank. Rastegele değer.
  
  //lang degeri verilmezse account (EstPosAccount) dili kullanılacak
  'lang' => AbstractGateway::LANG_TR, //LANG_TR|LANG_EN. Kullanıcının yönlendirileceği banka gateway sayfasının ve gateway'den dönen mesajların dili.
];
$session->set('order', $order);
  
// Kredi kartı bilgieri
$card = \Mews\Pos\Factory\CreditCardFactory::create(
  $pos,
  '4444555566667777',
  '25',
  '12',
  '123',
  'john',
  AbstractCreditCard::CARD_TYPE_VISA, //bankaya göre zorunlu
 );

// API kullanıcısı ile oluşturulan $pos değişkenine prepare metoduyla sipariş bilgileri tanımlanıyor.
$pos->prepare($order, \Mews\Pos\Gateways\AbstractGateway::TX_PAY, $card);

try {
  // $formData icerigi form olarak banka gateway'ne yonlendirilir.
  // /examples/template/_redirect_form.php bakınız.
  $formData = $pos->get3DFormData();
} catch (\Throwable $e) {
  dd($e);
}

response.php (gateway'den döndükten sonra çalışacak kod)

<?php

require 'config.php';

$order = $session->get('order');

$pos->prepare($order, \Mews\Pos\Gateways\AbstractGateway::TX_PAY);

// Ödeme tamamlanıyor,
// Ödeme modeli (3D Secure, 3D Pay, 3D Host, Non Secure) $account tarafında belirlenir.
// $card değeri Non Secure modelde ve Vakıfbank için 3DPay ve 3DSecure ödemede zorunlu.
try {
  $pos->payment($card);
  
  // Ödeme başarılı mı?
  $pos->isSuccess();
  
  // Sonuç çıktısı 
  dump($pos->getResponse());
  // response içeriği için /examples/template/_payment_response.php dosyaya bakınız.
} catch (Mews\Pos\Exceptions\HashMismatchException $e) {
  // todo
}

Farkli Banka Sanal Poslarını Eklemek

Kendi projenizin dizinindeyken

$ cp ./vendor/mews/pos/config/pos.php ./pos_ayarlar.php

ya da;

Projenizde bir ayar dosyası oluşturup (pos_ayarlar.php gibi), paket içerisinde ./config/pos.php dosyasının içeriğini buraya kopyalayın.

<?php

return [
  
  //param birimleri Gateway'ler icinde tanımlıdır, özel bir mapping istemediğiniz sürece boş bırakınız
  'currencies'  => [
//    'TRY'    => 949,
//    'USD'    => 840,
  ],

  // Banka sanal pos tanımlamaları
  'banks'     => [
    'akbank'  => [
      'name' => 'AKBANK T.A.S.',
      'class' => \Mews\Pos\Gateways\EstV3Pos::class,
      'urls' => [
        'production'  => 'https://www.sanalakpos.com/fim/api',
        'test'     => 'https://entegrasyon.asseco-see.com.tr/fim/api',
        'gateway'    => [
          'production'  => 'https://www.sanalakpos.com/fim/est3Dgate',
          'test'     => 'https://entegrasyon.asseco-see.com.tr/fim/est3Dgate',
        ],
      ]
    ],

    // Yeni eklenen banka
    'isbank'  => [
      'name' => 'İŞ BANKASI .A.S.',
      'class' => \Mews\Pos\Gateways\EstV3Pos::class, // Altyapı sınıfı
      'urls' => [
        'production'  => 'xxxx', // API Url
        'test'     => 'xxxx', // API Test Url
        'gateway'    => [
          'production'  => 'xxxx', // 3d Kapı Url
          'test'     => 'xxxx', // 3d Test Kapı Url
        ],
      ]
    ],
  ]
];

Bundan sonra nesnemizi, yeni ayarlarımıza göre oluşturup kullanmamız gerekir. Örnek:

//yeni ayar yolu ya da degeri
$yeni_ayarlar = require './pos_ayarlar.php';
$pos = \Mews\Pos\Factory\PosFactory::createPosGateway($account, $yeni_ayarlar);

Örnek Kodlar

/examples dizini içerisinde.

3D ödeme örnek kodlar genel olarak kart bilgilerini website sunucusuna POST eder (index.php => form.php), ondan sonra da işlenip gateway'e yönlendiriliyor. Bu şekilde farklı bankalar arası implementation degişmemesi sağlanmakta (ortak kredi kart formu ve aynı işlem akışı). Genel olarak kart bilgilerini, website sunucusuna POST yapmadan, direk gateway'e yönlendirecek şekilde kullanılabilinir (genelde, banka örnek kodları bu şekilde implement edilmiş). Fakat,

 • birden fazla bank seçenegi olunca veya müşteri banka degiştirmek istediginde kart bilgi formunu ona göre güncellemeniz gerekecek.
 • üstelik YKB POSNet ve VakıfBank POS kart bilgilerini website sunucusu tarafından POST edilmesini gerektiriyor.

Troubleshoots

Session sıfırlanması

Cookie session kullanığınızda, kullanıcı gatewayden geri websitenize yönlendirilidiğinde session sıfırlanabilir. Response'da samesite değeri set etmeniz gerekiyor. çözüm.

Shared hosting'lerde IP tanımsız hatası

 • Shared hosting'lerde Cpanel'de gördüğünüz IP'den farklı olarak fiziksel sunucun bir tane daha IP'si olur. O IP adres Cpanel'de gözükmez, hosting firmanızdan sorup öğrenmeniz gerekmekte. Bu hatayı alırsanız hosting firmanın verdiği IP adrese'de banka gateway'i tarafından izin verilmesini sağlayın.

 • kutuphane ortam degerini de kontrol etmeyi unutmayiniz, ortama gore bankanin URL'leri degisir.

  • test ortam icin $pos->setTestMode(true);
  • canli ortam icin $pos->setTestMode(false); (default olarak false)

  ortam degeri hem bankaya istek gonderirken hem de gelen istegi islerken dogru deger olmasi gerekiyor.

Debugging

Kütühane PSR-3 standarta uygun logger uygulamayı destekler. Örnekler: https://packagist.org/providers/psr/log-implementation .

Monolog logger kullanım örnegi:

composer require monolog/monolog
$handler = new \Monolog\Handler\StreamHandler(__DIR__.'/../var/log/pos.log', \Psr\Log\LogLevel::DEBUG);
$logger = new \Monolog\Logger('pos', [$handler]);
$pos = \Mews\Pos\Factory\PosFactory::createPosGateway($account, null, null, $logger);

Genel Kültür

NonSecure, 3D Secure, 3DPay ve 3DHost ödeme modeller arasındaki farklar

 • 3D - Bankaya göre farklı isimler verilebilir, örn. 3D Full. Gateway'den (3D şifre girdiginiz sayfadan) döndükten sonra ödemeyi tamamlamak için banka gateway'ne 1 istek daha (provizyon isteği) gönderir. Bu isteği göndermeden ödeme tamamlanmaz.
 • 3DPay - Bankaya göre farklı isimler verilebilir, örn. 3D Half. Gateway'den (3D şifre girdiginiz sayfadan) döndükten sonra ödeme bitmiş sayılır. 3D ödeme yapıldığı gibi ekstra provizyon istek gönderilmez.
 • 3DHost - Kredi kart girişi için kullanıcı bankanın sayfasına yönledirilir, kredi kart bilgileri girdikten sonra bankanın 3D gateway sayfasına yönlendirilir, ordan da websitenize geri yönlendirilir. Yönlendirme sonucunda ödeme tamanlanmış olur.
 • NonSecure - Ödeme işlemi kullanıcı 3D onay işlemi yapmadan gerçekleşir.
 • NonSecure, 3D ve 3DPay - Ödemede kredi kart bilgisi websiteniz tarafından alınır. 3DHost ödemede ise banka websayfasından alınır.

Otorizasyon, Ön Otorizasyon, Ön Provizyon Kapama İşlemler arasındaki farklar

 • Otorizasyon - bildiğimiz ve genel olarak kullandığımız işlem. Tek seferde ödeme işlemi biter. Bu işlem için kullanıcıdan hep kredi kart bilgisini alınır. İşlemin kütüphanedeki karşılığı AbstractGateway::TX_PAY
 • Ön Otorizasyon - müşteriden parayı direk çekmek yerine, işlem sonucunda para bloke edilir. Bu işlem için kullanıcıdan hep kredi kart bilgisini alınır. İşlemin kütüphanedeki karşılığı AbstractGateway::TX_PRE_PAY
 • Ön Provizyon Kapama - ön provizyon sonucunda bloke edilen miktarın satışını tamamlar. Ön otorizasyon yapıldıktan sonra, örneğin 1 hafta sonra, Post Otorizasyon isteği gönderilebilinir. Bu işlem için kullanıcıdan kredi kart bilgisi alınmaz. Onun yerine bazı gateway'ler orderId degeri isteri, bazıları ise ön provizyon sonucu dönen banka tarafındaki orderId'yi ister. Satıcı ön otorizasyon isteği iptal etmek isterse de cancel isteği gönderir. Post Otorizasyon İşlemin kütüphanedeki karşılığı AbstractGateway::TX_POST_PAY
 • Bu 3 çeşit işlemler bütün ödeme modelleri (NonSecure, 3D, 3DPay ve 3DHost) tarafından desteklenir.

Refund ve Cancel işlemler arasındaki farklar

 • Refund - Tamamlanan ödemeyi iade etmek için kullanılır. Bu işlem gün kapandıktan sonra yapılabilir. İade işlemi için miktar zorunlu, çünkü ödenen ve iade edilen miktarı aynı olmayabilir. İşlemin kütüphanedeki karşılığı AbstractGateway::TX_REFUND
 • Cancel - Tamamlanan ödemeyi iptal etmek için kullanılır. Ödeme yapıldıktan sonra gün kapanmadan yapılabilir. Gün kapandıktan sonra refund işlemi kullanmak zorundasınız. Genel olarak miktar bilgisi istenmez, ancak bazı Gateway'ler ister. İşlemin kütüphanedeki karşılığı AbstractGateway::TX_CANCEL

Docker ile test ortami

Makinenizde Docker kurulu olmasi gerekiyor. Projenin root klasöründe docker-compose up komutu çalıştırmanız yeterli. Note: localhost port 80 boş olması gerekiyor. Sorunsuz çalışması durumda kod örneklerine http://localhost/akbank/3d/index.php şekilde erişebilirsiniz. http://localhost/ URL projenin examples klasörünün içine bakar.

Değerli yorum, öneri ve katkılarınızı

Sorun bulursanız veya eklenmesi gereken POS sistemi varsa lütfen issue oluşturun.

License

MIT