ajtarragona/web-components

A collection of view components for your laravel application

Installs: 1 261

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 0

Watchers: 0

Forks: 0

Open Issues: 0

Language:Blade

v3.0.34 2022-05-26 12:08 UTC

README

Aquest paquet incorpora:

 • Components web (en forma de directives i components blade)
  • Formularis
   • Text Inputs
   • Textareas
   • Date inputs
   • File Inputs
   • Checkboxes & Radios
   • Selects
   • Autocomplete selects
   • Buttons
  • Maquetació
   • Rows & Columns
   • Lists
   • Cards
   • Tabs
   • Tables
  • Utils
   • Alerts
   • Badges
   • Breadcrumb
   • Icones Fontawesome
   • Modals
   • Navs
   • Paginació
 • Plantilles Blade
  • Master
  • Master amb sidebar i toolbar
  • Modal
 • Validacio de forms ajax
 • Taules amb paginacio i ordenacio ajax
 • Settings de sessio
 • Helpers

Instalació

composer require ajtarragona/web-components:"dev-master"
php artisan ajtarragona:prepare

Documentació

Disposem d'una documentació dels diferents components a la ruta:

http://***/ajtarragona/webcomponents