PeckaDesign member since: Mar 08, 2017

PeckaDesign's packages

 • PHP

  pd/async-control

  Trait for asynchronous control rendering

 • PHP

  pd/coding-standard

  Coding standard pro PeckaDesign

 • PHP

  pd/css-dependencies-version

  Nástroj pro overzování závislostí v CSS souboru

 • PHP

  pd/database-info-panel

  Panel for Nette Debug bar which quickly tells you which database you use

 • PHP

  pd/facebook-login-api

  Facebook Login API

 • JavaScript

  pd/forms

  Enhanced backend & frontend validation for Nette forms

 • PHP

  pd/holidays

  Přehled svátků pro různé lokalizace

 • PHP

  pd/monolog-module

  Integrace Monologu do projektů PeckaDesign

 • PHP

  pd/non-breaking-space

  Filtr pro nahrazení mezer za nevhodnými slovy na konci řádku za nezalomitelné mezery

 • PHP

  pd/redis

  Redis storage for Nette Framework

 • PHP

  pd/security-headers

  Knihovna pro snadné nastavení bezpečnostních HTTP hlaviček

 • PHP

  pd/security-headers-nette-bridge

  Napojení knihovny pro snadné nastavení bezpečnostních HTTP hlaviček do Nette

 • PHP

  pd/supervisor

  Supervisor configuration with console commands for nette applications

 • PHP

  pd/utils

  Collection of various tools and utilities supporting web development

 • PHP

  pd/version

  Filtr pro zjisštění verze obsahu URL