pd/css-dependencies-version

There is no license information available for the latest version (v2.0.0) of this package.

Nástroj pro overzování závislostí v CSS souboru

v2.0.0 2019-06-03 07:47 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2020-02-13 13:30:07 UTC


README

Upraví URL cesty v CSS souboru, aby všechny závislosti obsahovaly verzi detekovanou pomocí nástroje https://github.com/peckadesign/version.

Přidání do projektu s Kdyby/Console:

	-
		factory: Pd\CssDependenciesVersion\Commands\VersionCommand
		arguments:
			versionParameter: v
		tags:
			- kdyby.console.command

Po skompilování CSS je potřeba spustit php www/index.php pd:css-dependencies-version:version --baseDir www/ www/css/styles.css. Volba baseDir je cesta ke statickému obsahu, na který odkazují absolutní cesty v url(...) v CSS.