pd/non-breaking-space

There is no license information available for the latest version (v2.0.0) of this package.

Filtr pro nahrazení mezer za nevhodnými slovy na konci řádku za nezalomitelné mezery

v2.0.0 2019-05-31 11:54 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2020-02-03 11:29:40 UTC


README

Build Status

Filtr, který nahradí mezery za nevhodnými slovy na konci řádku za nezalomitelné mezery.

Původní idea vychází z Texy!.

Instalace

  1. Stáhnout přes composer.
composer require pd/non-breaking-space
  1. Zapnout v aplikaci.
extensions:
	nonBreakingSpace: Pd\NonBreakingSpace\DI\Extension
  1. Zapnout filtr.
services:
	latte.latteFactory:
		setup:
			- addFilter('nonbrspace', @Pd\NonBreakingSpace\Filter)