pd/coding-standard

Coding standard pro PeckaDesign

v1.22.0-rc1 2020-03-05 11:07 UTC

README

Soupis firemního coding standardu pro PHP programátory v nástroji PHP CodeSniffer.

Jak začít používat na svém projektu

Každá vydaná verze obsahuje nová pravidla. Je vhodné tak začít na verzi 1.0.0 a postupně navyšovat verzi podle nalezených chyb a varování.

Do projektu je nejsnazší přidat podporu pomocí composeru:

$ composer require pd/coding-standard --dev

CI server spustí kontrolu, pokud Makefile na projektu obsahuje cíl cs:

$ cat Makefile
cs:
	- vendor/bin/phpcs app/ --standard=vendor/pd/coding-standard/src/PeckaCodingStandard/ruleset.xml --report-file=output.cs

Lokálně je možné spustit kontrolu přes make cs nebo pomocí příkazu:

vendor/bin/phpcs app/ --standard=vendor/pd/coding-standard/src/PeckaCodingStandard/ruleset.xml -p

Výstup

Na GitHubu se po spuštění na CI serveru objeví shrnutí výsledků a pod odkazem Details je kompletní výstup nástroje PHP CS

Vzorový výstup na GitHubu

Integrace CodeSnifferu do PhpStormu

Návod dostupný v dokumentaci.