pd/forms

Enhanced backend & frontend validation for Nette forms

Installs: 5 091

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 3

Watchers: 21

Forks: 0

Open Issues: 9

Language:JavaScript

3.0.5 2020-02-13 10:57 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2020-02-13 13:06:26 UTC


README

Build Status Licence

Pd\Form\Rules + pdForms.js

Knihovna poskytuje nástroje, pomocí kterých je možné zaregistrovat vlastní validační pravidla do Nette\Forms a navíc poskytuje podporu pro live, měkkou a ajaxovou validaci, které lze zaregistrovat v PHP kódu. Řešení vychází z nativní podpory Nette pro custom validační pravidla https://pla.nette.org/cs/vlastni-validacni-pravidla, ale nespoléhá ani nekopíruje interní quirks Nette frameworku.

Dokumentace

Verze

Version Branch Nette PHP
^3.0.0 master 2.4 >=7.1
^2.0.0 v2.0 2.3 >=7.1