troidcz/verify-email

Simple, stylish Email Verification for Nette

Installs: 446

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 0

Watchers: 1

Forks: 0

Open Issues: 0

Type:nette-extension

v1.0.1 2021-10-03 08:27 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-05-29 05:27:18 UTC


README

DEV branch workflows Latest Stable Version Total Downloads Monthly Downloads License

Composer

Pro instalaci balíčku je nutné jej instalovat skrze composer.

composer require troidcz/verify-email

Registrace rozšíření pro Nette

extension: 
    verifyEmail: Troidcz\VerifyEmail\DI\VerifyEmailExtension
    
verifyEmail:
	lifetime: 3600
	secretKey: MySuperSecretKey
	debug: %debugMode%

Pro vygenerování absolutní adresy, která se následně zasílá skrze email lze využít VerifyEmailHelperInterface::generateSignature

<?php 
$verifyEmailHelper->generateSignature('Front:Sign:activation', $user->getId(), $user->getEmail());

Následně na akci pro aktivaci je potřeba tokeny ověřit

<?php 
$verifyEmailHelper->validateEmailConfirmation($this->getHttpRequest()->getUrl()->getAbsoluteUrl(), $user->getId(), $user->getEmail());

/** popripade je mozne vyuzit zkracenejssi zpusob */
$verifyEmailHelper->validateRequestEmailConfirmation($this->getHttpRequest(), $user->getId(), $user->getEmail());