GoSign OneSign API client for PHP

v1.1.0 2021-10-12 12:39 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2022-01-11 10:09:01 UTC


README

Reikalavimai

 • PHP 7.4+ arba 8.0+

Patariam

 • Nginx
 • php-fpm

Funkcijos

 • PDF dokumentų pasirašymas;
 • laiko žymų uždėjimas ant PDF dokumentų.

Diegimas

Norėdami greitai integruoti šią biblioteką į savo PHP projektą naudokite Composer PHP paketų valdymo įrankį. Jei jūsų projektas nenaudoja PSR standartu paremtą HTTP klientą, papildomai įdiekite vieną iš jų. Daugiau informacijos galite rasti paslaugų teikimo tvarkoje.

Standartinis diegimas

$ composer require "registrucentras/onesign:^1.1"

Naudojimas

Inicijuokite API kliento objektą.

use RegistruCentras\OneSign\Client;

$client = new Client();

Autentifikavimas, užklausų ir atsakymų validacija

Pasirašymo paslaugos saugumas ir kliento autentifikavimas užtikrinamas naudojant asimetrinę kriptografiją:

 • jūsų privatus raktas, naudojamas siunčiamam turiniui pasirašyti;
 • jūsų viešas raktas (perduodamas GoSign administratoriui), naudotojui ir jo siunčiamam turiniui patvirtinti;
 • viešas GoSign raktas (pateikiamas individualiai GoSign administratoriaus), užklausos atsakymo vientisumui užtikrinti.

kaip generuoti raktus pateikiama raktų generavimo instrukcijoje.

$client->configure(
 'api_endpoint_adresas',
 'jums_suteiktas_id',
 \file_get_contents(__DIR__ . '/../Keys/private.key'),
 'private_key_passprahse',
 \file_get_contents(__DIR__ . '/../Keys/public.key')
);

Pavyzdžiai

Dokumento pasirašymas

Dokumento pasirašymas vyksta keliais etapais:

 • inicijuojama pasirašymo transkacija ($client->init());
 • asmuo, pasirašantis dokumentą, nukreipiamas į pasirašymo puslapį;
 • pasirašomas dokumentas;
 • asmuo, pasirašantis dokumentą, nukreipiamas į ($client->init()) metode nurodytą pasirašymo sėkmės puslapį;
 • gaunamas pasirašytas dokumentas ($client->result()).

Inicijuota pasirašymą galite nutraukti ($client->cancel()) (iki dokumento pasirašymo).

Pasirašymo inicijavimas

Dokumento pasirašymo inicijavimui yra naudojami keturi esybių objektai:

 • Signer - aprašomas pasirašantis asmuo;
 • File - aprašomas pasirašomas failas;
 • SignatureConfiguration - aprašoma parašo konfigūracija;
 • Configuration - aprašoma pasirašymo konfigūracija.
use RegistruCentras\OneSign\Entity\Signer;
use RegistruCentras\OneSign\Entity\File;
use RegistruCentras\OneSign\Entity\SignatureConfiguration;
use RegistruCentras\OneSign\Entity\Configuration;
use RegistruCentras\OneSign\Entity\SigningType;

$signer = (new Signer())
 ->setPersonalCode('asmens_kodas')
 ;
 
$file = (new File())
 ->setName('failo_pavadinimas')
 ->setContent(\file_get_contents(__DIR__ . '/../Files/sample.pdf'))
 ;
 
$signatureConfiguration = new SignatureConfiguration();

$configuration = (new Configuration())
 ->setResponseUrl('http://example.com/backlink')
 ->setSigningType(SigningType::SIGNATURE_WITH_TIMESTAMP_OCSP)
 ;

$response = $client
 ->init($signer, $file, $signatureConfiguration, $configuration)
 ;

$transactionId = $response->getTransactionId();
    
$signingUrl = $response->getSigningUrl();

rezultate gauname:

 • transactionId - pasirašymo transakcijos unikalus numeris;
 • signingUrl - pasirašymo puslapio adresas, į kurį bus nukreipiamas pasirašytojas.

Daugiau veikiančių pavyzdžių galite rasti kliento testavimo scenarijuose.

Pasirašymo transakcijos būsenos patikrinimas ir pasirašyto failo gavimas

Pasirašyto dokumento gavimui yra naudojamas vienas esybių objektas:

 • Transaction - pasirašymo transakcijos unikalus numeris gautas iš pasirašymo inicijavimo etapo.
use RegistruCentras\OneSign\Entity\Transaction;
use RegistruCentras\OneSign\HttpClient\Message\Response\Status\SigningResponseStatus;

$transaction = (new Transaction())
 ->setTransactionId($transactionId)
 ;

$response = $client
 ->result($transactionId)
 ;

$status = $response->getStatus();

rezultate gauname:

 • status - pasirašymo transakcijos būsena (SigningResponseStatus::IN_PROGRESS - pasirašymas inicijuotas, laukiama dokumento pasirašymo, SigningResponseStatus::SIGNED - dokumentas pasirašytas, SigningResponseStatus::CANCELED - dokumento pasirašymas buvo nutrauktas);

prie SigningResponseStatus::SIGNED pateikiami papildomi parametrai:

 • file - failo esybės objektas;

gaukite pasirašyto failo pavadinimą:

$fileName = $response->getFile()->getFileName();

gaukite pasirašyto failo turinį:

$fileContent = $response->getFile()->geContent();
 • signerCertificate - asmens, kuris pasirašė dokumentą, sertifikatas;
$signerCertificate = $response->getSignerCertificate();
 • signerCertificateTrusted - asmens, kuris pasirašė dokumentą, sertifikato validumas (boolean: true - validus, false - ne validus).
$signerCertificateTrusted = $response->getSignerCertificateTrusted();

Pasirašymo nutraukimas

Pasirašymo nutraukimui yra naudojamas vienas esybių objektas:

 • Transaction - pasirašymo transakcijos unikalus numeris gautas iš pasirašymo inicijavimo etapo.
use RegistruCentras\OneSign\Entity\Transaction;
use RegistruCentras\OneSign\HttpClient\Message\Response\Status\CancelSigningResponseStatus;

$transaction = (new Transaction())
 ->setTransactionId($transactionId)
 ;

$response = $client
 ->cancel($transactionId)
 ;

$status = $response->getStatus();

rezultate gauname:

 • status - pasirašymo transakcijos būsena (CancelSigningResponseStatus::CANCELED - pasirašymas buvo nutrauktas, CancelSigningResponseStatus::ERROR - pasirašymo nutraukti nepavyko);

Atitiktis

 • Standard PHP package skeleton;
 • HTTP message interfaces (PSR-7);
 • HTTP Server Request Handlers, Middleware (PSR-15);
 • HTTP factories (PSR-17);
 • Code styles (PSR-12);
 • PHPDoc standartas (PSR-5, PSR-19);
 • Unit and integration testai;
 • Ištestuota su Github Actions;
 • PHPStan (Level: max);
 • Docker konteineris su Xdebug palaikymu.

Plėtra

Esame atviri atviro kodo politikai. Norite prisidėti prie projekto? Visada laukiame pakeitimų. Kaip tai padaryti? Atlikite pakeitimus atskiroje kodo atšakoje ir siųkite „Pull“ užklausas į pagrindinę kodo atšaką. Prašome tik:

 • vadovautis Symfony karkaso standartais;
 • įsitikinti, kad po pakeitimo esami testai veikia tinkamai;
 • įsitikinti, kad pakeitimas yra "padengtas" testu;
 • vykdyti nuoseklią kodo versijų kontrolę: kiekvieno pakeitimo aprašymas yra prasmingas;
 • naudoti rebase kad išvengumėte konfilktų;
 • nepamiršti ir dokumentacijos;
 • statiniam kodui skenuoti naudoti psalm ir PHP_CodeSniffer;
 • kodo kokybei užtikrinti naudoti phpstan;
 • automatiniam refaktorinimui naudoti rector.

Nuo ko pradėti?

Įsitikinkite, kad jūsų darbo vieta palaiko Docker ir komandų vykdymo Make PĮ.

$ git clone
$ make install

Paleiskite automatinius testus ir kodo analizės įrankius:

$ make test