This package is abandoned and no longer maintained. The author suggests using the contributte/imagist package instead.

Image storage for easier uploading, deleting and manipulation.

4.2.0 2021-05-20 09:49 UTC

README

Build Status

Deprecated

Tento balíček se už dále vyvíjet nebude, budou maximálně opravy chyb. Použijte proto velmi podobný balíček https://github.com/contributte/imagist, který je bohatější.

Instalace

Composer:

composer require webchemistry/images

config:

extensions:
  images: WebChemistry\Images\DI\ImagesExtension

Konfigurace

enable: yes
defaultImage: null
wwwDir: %wwwDir%
assetsDir: assets
modifiers: []
aliases: []
hashResolver: WebChemistry\Images\Resolvers\HashResolver ## Vysvětleno níže
namespaceResolver: WebChemistry\Images\Resolvers\NamespaceResolver ## Vysvětleno níže
registerControl: yes ## Zaregistruje UploadControl
registerType: yes ## Zaregistruje doctrine typ 'image' 
safeLink: %productionMode% ## metoda link() se zotavuje z chyb a loguje tyto chyby do tracy, web nespadne do 500 kvůli chybnému obrázku

Skladba cesty k obrázků

%wwwDir%/%assetsDir%/namespace/resize/image.png %wwwDir%/%assetsDir%/namespace/original/image.png

namespace/ - Má na starosti třída namespaceResolver resize/ - Má na starosti třída hashResolver

Tvorba aliasů

Aliasy umožnují snadnou modifikací obrazků

Použití jednoho modifieru

local:
  aliases:
   myAlias: "resize:12,50"

Více modifierů

local:
  aliases:
   myAlias: "resize:12,50,exact|sharpen"

Použití polí

cloudinary:
  aliases:
   myAlias: "border:[width: 4, color: #553311]"

Použití proměnných

local:
  aliases:
   resizeExact: "resize:$1,$2,exact"
   resize: "resize:$1,$2,$3"
   resizeSquare: "resize:$1,$1,exact"

Vlastní modifiery

V konfiguraci stačí zaregistrovat loader

local:
  modifiers:
   - ModifiersLoader

vytvořit třídu a přidávat modifiery

class ModifiersLoader implements WebChemistry\Images\Modifiers\ILoader {
  
  public function load(WebChemistry\Images\Modifiers\ModifierContainer $modifierContainer) {
    $modifierContainer->addModifier('custom', function (ModifierParam $param, $foo) {
      // zpracovani obrazku $param->getImage()
    });
  }

}

a použití

local:
  aliases:
   custom: "custom:param1"

Ukladaní obrázků

$upload - Instance Nette\Utils\Upload $location - Cesta obrázku uložená v řetězci $storage - Instance WebChemistry\Images\IImageStorage

Nette upload

// vytvorime zdroj pro obrazek
$resource = $storage->createUploadResource($upload);
// nebo z cesty
$resource = $storage->createLocalResource($location);

// pridame namespace
$resource->setNamespace('namespace');

// ulozime
$result = $storage->save($resource);

// zobrazime url adresu
echo $storage->link($result);

Před nahráním obrázku ho můžeme upravit

$resource->setAlias("custom");

// Kombinace více aliasů
$resource->setAliases(["custom", "custom2"]);

$id = $resource->getId(); // Ziskání id
// nebo
$id = (string) $resource;

Obrázek se uloží v namespace/original/obrazek.jpg

Získávání obrázků

$id Identifikátor ziskány z uloženeho obrázku viz sekce ukládání obrázků

$resource = $storage->createResource($id);

$link = $storage->link($resource);

Kopírování obrázků

$id Identifikátor ziskány z uloženeho obrázku viz sekce ukládání obrázků

$resource = $storage->createResource($id);
$dest = $storage->createResource("namespace/obrazek.jpg"); 

// Muzeme zmodifikovat
$dest->setAlias("custom");

$storage->copy($resource, $dest);

Zkopíruje se jen originální obrázek a v případně se zmodifikuje.

Přesouvání obrázků

$id Identifikátor ziskány z uloženeho obrázku viz sekce ukládání obrázků

$resource = $storage->createResource($id);
$dest = $storage->createResource("namespace/obrazek.jpg"); 

// Muzeme zmodifikovat
$dest->setAlias("custom");

$storage->move($resource, $dest);

Odstranění obrázků

$id Identifikátor ziskány z uloženeho obrázku viz sekce ukládání obrázků

$resource = $storage->createResource($id);

$storage->delete($id);

Odstraní se jak originální obrázek, tak i jeho modifikace.

Modifikace obrázků

$id Identifikátor ziskány z uloženeho obrázku viz sekce ukládání obrázků

 1. Uložením
$resource = $storage->createResource($id);
$resource->setAlias("custom");
$storage->save($resource);

Uloží se do namespace/custom/obrazek.jpg

 1. Získáním adresy
$resource = $storage->createResource($id);
$resource->setAlias("custom");
echo $storage->link($resource);

Uloží se do namespace/custom/obrazek.jpg

Šablony

Zobrazení obrázku

{img 'image.jpg'}
<img n:img="'image.jpg'">

Zobrazení s použitím modifikátorů obrázků

{img 'image.jpg', custom}
<img n:img="'image.jpg', custom">

{* Kombinace dvou aliasů *}
{img image.jpg, custom, custom1}

{* Použití proměnných v aliasu *}
{img $resource, customVariables(15,15,exact)}

Dávkování obrázků

$batch = $storage->createBatch();

$entity->image = $batch->save($resource);
$this->em->persist($entity);

$entity2->image = $batch->save($resource2);
$this->em->persist($entity2);

$batch->flush();
$this->em->flush();

Formuláře

Automatickou registraci provede extenze. S touto komponentou odpadá povinnost vytvoření třídy pro obrázek.

$form->addImageUpload('image', 'Obrazek')
  ->setRequired()
  ->setNamespace('namespace');

$form->onSuccess[] = function ($form, array $values) use ($storage) {
  $storage->save($values['image']);
};  

Pro náhledový obrázek a input pro odstranění obrázků:

$form->addImageUpload('image', 'Obrázek')
  ->setDelete('Odstranit obrázek')
  ->setNamespace('namespace');
  
$form->onSuccess[] = function ($form, array $values) use ($storage) {
	$image = $values['image'];
	if ($image->getDelete()) {
		$storage->delete($image->getDelete());
	}
	if ($image->getUpload()) {
  	$resource = $storage->save($image->getUpload());
	} else {
		$resource = $image->getDefaultValue();
	}
};

Doctrine typ

Automatickou registraci provede extenze. Položku pro obrázek lze vytvořit přes anotaci typ image:

class Entity {
  
  /**
   * @ORM\Column(type="image")
   */
  protected $image;

}

nullable=true změna obrázku z povinného na nepovinný

Uložení nového obrázku, bere jen instaci IFileStorage nebo NULL v případě nastaveného nullable v anotaci Column

$form->onSuccess[] = function ($form, $values) {
  $en = new Entity();
  $en->image = $this->storage->save($values->image);
  
  $this->em->persist($en);
  $this->em->flush();
};

Získání obrázku

$en = $this->em->getRepository(Entity::class)->find(1);
if ($en->image !== NULL) { // V pripade nullable
  $link = $this->storage->link($en->image);
}