letyii/cms

LetYii CMS

Installs: 7

Dependents: 0

Suggesters: 0

Stars: 2

Watchers: 7

Forks: 3

Open Issues: 8

Type:project

dev-master 2014-07-26 09:07 UTC

README

#LetYii CMS v1.0

Hiện nay LetYii Team đang có 2 thành viên. Mục đích thành lập nhóm để xây dựng CMS trên Yii Framework 2.0 (http://www.yiiframework.com/) Do khối lượng công việc khá lớn, team cần tìm thêm 1 số thành viên tâm huyết.

###Mọi thông tin xin liên hệ: Lương Thanh (Ngựa Gỗ) Email: nguago@let.vn Mobile: 0988.631988 | 0908.631988