letyii/cms

LetYii CMS

dev-master 2014-07-26 09:07 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2023-12-05 03:09:52 UTC


README

#LetYii CMS v1.0

Hiện nay LetYii Team đang có 2 thành viên. Mục đích thành lập nhóm để xây dựng CMS trên Yii Framework 2.0 (http://www.yiiframework.com/) Do khối lượng công việc khá lớn, team cần tìm thêm 1 số thành viên tâm huyết.

###Mọi thông tin xin liên hệ: Lương Thanh (Ngựa Gỗ) Email: nguago@let.vn Mobile: 0988.631988 | 0908.631988