hanaboso/pipes-php-sdk

This package is abandoned and no longer maintained. The author suggests using the orchesty/php-sdk package instead.

PHP sdk for PipesFramework

2.0.0 2022-03-10 14:34 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2022-06-22 15:06:23 UTC


README

Repository archived. Please use: https://github.com/Orchesty/orchesty-php-sdk

Pipes PHP SDK

Popis služby

SDK pro tvorbu workerů za pomocí jazyka PHP.

SDK poskytuje Abstrakce pro tvorbu uzlů topologie typu:

 • Connector
 • Custom Node

Dále je možné vytvořit Application, která poskytuje možnost autorizaci pro daný sw 3. strany. Aplikaci je pak možné využívat v různých connectorech.

Spuštění služby - development

 • make init - spustí containery a nainstaluje balíčky pomocí composeru
 • make test - spustí containery, stáhne balíčky a spustí testy
 • make fasttest - spustí testy

Konfigurační volby

 • DEV_UID
  • Povinný: ANO
  • ID Uživatele pod kterým se spouští PHP-FPM
  • Například: ${DEV_UID} - UID se bere ze souboru .env
 • DEV_GID
  • Povinný: ANO
  • ID Skupiny pod kterým se spouští PHP-FPM
  • Například: ${DEV_GID} - GID se bere ze souboru .env
 • KERNEL_CLASS
  • Povinný: ANO
  • Namespace of Symfony Kernel File.
  • Například: PipesPhpSdkTests\Kernel
 • COMPOSER_HOME
  • Povinný: ANO
  • Cesta k ComposerCache souborům
  • Například: ${HOME}/dev/.composer - HOME se bere ze souboru .env
 • PHP_IDE_CONFIG
  • Povinný: NE
  • ID Uživatele pod kterým se spouští PHP-FPM
  • Například: ${PHP_IDE_CONFIG} - PHP_IDE_CONFIG se bere ze souboru .env

Použité technologie

 • PHP 7.4+

Závislosti

 • MongoDB
 • MariaDB (optional)
 • RabbitMQ (optional)
 • InfluxDB (optional)