orchesty/php-sdk

PHP sdk for Orchesty

3.0.2 2023-02-27 08:09 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2023-05-27 09:10:14 UTC


README

Popis služby

SDK pro tvorbu workerů za pomocí jazyka PHP.

SDK poskytuje Abstrakce pro tvorbu uzlů topologie typu:

 • Connector
 • Custom Node

Dále je možné vytvořit Application, která poskytuje možnost autorizaci pro daný sw 3. strany. Aplikaci je pak možné využívat v různých connectorech.

Spuštění služby - development

 • make init - spustí containery a nainstaluje balíčky pomocí composeru
 • make test - spustí containery, stáhne balíčky a spustí testy
 • make fasttest - spustí testy

Konfigurační volby

 • DEV_UID
  • Povinný: ANO
  • ID Uživatele pod kterým se spouští PHP-FPM
  • Například: ${DEV_UID} - UID se bere ze souboru .env
 • DEV_GID
  • Povinný: ANO
  • ID Skupiny pod kterým se spouští PHP-FPM
  • Například: ${DEV_GID} - GID se bere ze souboru .env
 • KERNEL_CLASS
  • Povinný: ANO
  • Namespace of Symfony Kernel File.
  • Například: PipesPhpSdkTests\Kernel
 • COMPOSER_HOME
  • Povinný: ANO
  • Cesta k ComposerCache souborům
  • Například: ${HOME}/dev/.composer - HOME se bere ze souboru .env
 • PHP_IDE_CONFIG
  • Povinný: NE
  • ID Uživatele pod kterým se spouští PHP-FPM
  • Například: ${PHP_IDE_CONFIG} - PHP_IDE_CONFIG se bere ze souboru .env

Použité technologie

 • PHP 8.1+

Závislosti

 • MongoDB
 • MariaDB (optional)
 • RabbitMQ (optional)