tarfin-labs/laravel-pos

laravel pos package

dev-master 2023-04-28 12:01 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-03-28 13:50:04 UTC


README

Latest Version on Packagist Build Status Quality Score Total Downloads

EST altyapısını kullanan bankalar için Laravel sanal pos entegrasyonu.

Kurulum

laravel-pos paketini composer ile aşağıdaki komutu çalıştırarak kolayca ekleyebilirsiniz :

composer require tarfin-labs/laravel-pos

Sonrasında config dosyasını ve migrationları publish etmeniz gerekmektedir:

php artisan vendor:publish --provider="TarfinLabs\LaravelPos\LaravelPosServiceProvider"

Konfigürasyonu tamamlamak için kullanacağız bankalara ait gerekli bilgileri config dosyasında tanımlayıp .env dosyasına aşağıdaki şekilde ekleyebilirsiniz:

LARAVEL_POS_XXXXX_BASE_URL=
LARAVEL_POS_XXXXX_MERCHANT_ID=
LARAVEL_POS_XXXXX_STORE_KEY=
LARAVEL_POS_XXXXX_BANK_NAME=

Varsayılan banka konfigürasyonu için aşağıdaki .env değişkenini tanımlamanız gerekmektedir.

LARAVEL_POS_DEFAULT_BANK=`BANK_CONFIG_KEY_IN_CONFIG_FILE`

Örnek Config

return [
  'currency' => env('LARAVEL_POS_CURRENCY', 949),
  'locale' => env('LARAVEL_POS_LOCALE','tr'),
  'default_bank' => env('LARAVEL_POS_DEFAULT_BANK',''),//banks dizisindeki key
  'bin_file_path' => env('LARAVEL_POS_BIN_FILE_PATH', 'resources/bin.json'),
  'banks' => [
    'ZİRAAT BANKASI' => [
      'name' => env('LARAVEL_POS_ZIRAAT_BANK_NAME',''),//bin dosyasındaki banka adı
      'base_url' => env('LARAVEL_POS_ZIRAAT_BASE_URL',''),
      'merchant_id' => env('LARAVEL_POS_ZIRAAT_MERCHANT_ID', ''),
      'store_key' => env('LARAVEL_POS_ZIRAAT_STORE_KEY', ''),
    ]
  ]
];

####Önemli bilgi banks -> ZİRAAT BANKASI -> name değerinin bin dosyasındaki banka ismiyle eşleşiyor olması gerekmektedir.

Kullanım

$card = new Card('Kart No', 'YY', 'MM', 'CV2', 'Kart Üzerindeki İsim');
$orderId = Str::random();//Benzersiz sipariş numarası
$tutar = 20;//TL
$taksit = 1;
$order = new Order($orderId, $tutar, $taksit);
$paymentBuilder = LaravelPos::builder();
$paymentBuilder->bank('ZİRAAT BANKASI')
          ->card($card)
          ->order($order)
          ->okUrl('http://odeme.siteadresi.com/ok')
          ->failUrl('http://odeme.siteadresi.com/fail')

Ek request bilgileri (müşteri id, email adresi vb.) için bir Customer nesnesi oluşturup $paymentBuilder nesnesine geçebilirsiniz.

new Customer([
  'id' => 1,
  'email': 'foo@bar.com',
  'foo': 'bar'
]);

$paymentBuilder->customer($customer);

Oluşturduğunuz Customer nesnesindeki bilgiler ödeme alma işleminde gönderilen http isteğine eklenecektir.

##Ödeme alma

$paymentBuilder->charge();

methodu ile ödeme işlemini başlatabilirsiniz.

###Ödeme sonucu

Ödeme işlemi tamamlandığında veya iptal olduğunda ilgili banka okUrl ve failUrl parametrelerinde tanımlı adreslerden birisine işlemle ilgili post isteği gönderir.

Ödeme işlemi ile ilgili sonucu kaydedebilmek için kullandığınız User modeline Billable trait'inin eklenmesi gereklidir.

Trait eklendikten sonra;

$user = User::find(1);
$user->handlePayment(request()->all());

Şeklinde ödeme sonucu veritabanına kaydedilir.

###Ek bilgiler

 • LaravelPos paketiyle yalnızca 3d-pay methoduyla ödeme alınabilmektedir.

 • Bank() parametresi tanımlanmazsa İlgili banka, girilen kredi kartının ilk 6 hanesinden (Bin Number) tespit edilir. Bulunan banka config dosyasında tanımlanmışsa o banka için tanımlı olan ayarlar kullanılır. (Ödeme ilgili bankadan çekilir.) Aksi durumlarda varsayılan banka ayarları kullanılır.

 • Daha güncel bir BIN listesine sahipseniz BIN dosyası yolunu .env dosyanızdan değiştirebilirsiniz. (LARAVEL_POS_BIN_FILE_PATH)

Test

composer test

Changelog

Please see CHANGELOG for more information what has changed recently.

Contributing

Please see CONTRIBUTING for details.

Security

If you discover any security related issues, please email hakanozdemirr@gmail.com instead of using the issue tracker.

Credits

License

The MIT License (MIT). Please see License File for more information.