tarfin-labs/laravel-iys

This package is abandoned and no longer maintained. No replacement package was suggested.

Laravel Iys Package

1.0.0 2020-11-02 13:04 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2023-05-29 01:34:05 UTC


README

Latest Version on Packagist GitHub Workflow Status Quality Score Total Downloads

Laravel İleti Yönetim Sistemi (IYS) entegrasyonu.

Kurulum

Laravel-iys paketini composer ile aşağıdaki komutu çalıştırarak kolayca ekleyebilirsiniz:

composer require tarfin-labs/laravel-iys

Sonrasında config dosyasını yayınlamanız gerekmektedir:

php artisan vendor:publish --provider="TarfinLabs\Iys\IysServiceProvider"

Konfigurasyonu tamamlamak için .env dosyasına aşağıdaki bilgileri eklemelisiniz:

IYS_URL=
IYS_USERNAME=
IYS_PASSWORD=
IYS_CODE=
IYS_BRAND_CODE=

Kullanım

IYS API dokümantasyonu ve dönen istek cevaplarına https://dev.iys.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Marka Yönetimi

Marka Listeleme:

$response = Iys::brands()->all();

veya

$iys = new \TarfinLabs\Iys\Iys();
$response = $iys->brands()->all();

İzin Yönetimi

Tekil İzin Ekleme

$response = Iys::consents()->create([
        'consentDate'  => '2018-02-10 09:30:00',
        'source'     => 'HS_CAGRI_MERKEZI',
        'recipient'   => '+905813334455',
        'recipientType' => 'BIREYSEL',
        'status'     => 'ONAY',
        'type'      => 'ARAMA',
        'retailerCode ' => 11223344,
        'retailerAccess' => [
           22233344,
           44222419,
           13239987
        ]
      ]);

Tekil İzin Durumu Sorgulama

$response = Iys::consents()->status([
        'recipient'   => '+905813334455',
        'recipientType' => 'BIREYSEL',
        'type'     => 'MESAJ',
      ]);

Asenkron Çoklu İzin Ekleme

$response = Iys::consents()->createMany([
       [
         'consentDate'  => '2018-02-10 09:30:00',
         'source'     => 'HS_MESAJ',
         'recipient'   => '+905813334455',
         'recipientType' => 'BIREYSEL',
         'status'     => 'RET',
         'type'      => 'ARAMA',
         'retailerCode ' => 11223344,
         'retailerAccess' => [
           22233344,
           44222419,
           13239987
         ]
       ],
       [
         'consentDate'  => '2018-02-10 09:40:00',
         'source'     => 'HS_WEB',
         'recipient'   => 'ornek@adiniz.com',
         'recipientType' => 'BIREYSEL',
         'status'     => 'ONAY',
         'type'      => 'EPOSTA',
         'retailerCode ' => 11223344,
         'retailerAccess' => [
           22233344,
           44222419,
           13239987
         ]
       ],
     ]);

Çoklu İzin Ekleme İsteği Sorgulama

$response = Iys::consents()->statuses($requestId = '73b75030-3a92-4f1e-b247-b0509dbadbfc');

Bayi Yönetimi

Bayi Ekleme

$response = Iys::retailers()->create([
      'tckn'  => 42790000000,
      'name'  => 'Adım Soyadım',
      'city'  => [
        'name' => 'İstanbul',
        'code' => '34'
      ],
      'town'  => [
        'name' => 'Şişli',
        'code' => '05'
      ],
      'title' => 'ADIM SOYADIM TİCARET',
      'mersis' => '0015001526400496',
      'alias' => 'ŞİŞLİ MAĞAZASI',
      'mobile' => '+905357990000'
    ]);

Bayi Sorgulama ve Listeleme

 • IYS numarası verilen bayi bilgilerini getirme:
$response = Iys::retailers()->find($retailerCode = 66438915);
 • Tüm bayiler detaylı bilgi ile birlikte:
$response = Iys::retailers()->all();
 • Sayfalama opsiyonları ile birlikte:
$response = Iys::retailers()->all($offset = 100, $limit = 10);

Bayi Silme

$response = Iys::retailers()->delete($retailerCode = 66438915);

Bayi İzin Yönetimi

Bayi İzin Erişimi Ekleme

$response = Iys::consents()->giveAccess([
         'recipient' => '+905370000000',
         'recipientType' => 'TACIR',
         'type' => 'MESAJ',
         'retailerAccess' => [66438915, 66438916],
       ]);

Bayi İzin Erişimi Verme

$response = Iys::consents()->giveManyAccess([
         'recipient'   => [
           '+905370000000',
           '+905370000001'
         ],
         'recipientType' => 'TACIR',
         'type'      => 'EPOSTA',
         'retailerAccess' => [
           66438915,
           66438916
         ],
       ]);

Bayi İzin Erişimi Sorgulama

 • Sayfalama bilgileri ön tanımlı değerler ile istek:
$response = Iys::consents()->accessList([
         'recipient'   => 'ornek@deneme.com',
         'recipientType' => 'TACIR',
         'type'     => 'MESAJ',
       ]);
 • Sayfalama bilgileri ile istek:
$response = Iys::consents()->accessList([
         'recipient'   => 'ornek@deneme.com',
         'recipientType' => 'TACIR',
         'type'     => 'MESAJ',
       ], 100, 10);

Bayi İzin Erişimi Silme

$response = Iys::consents()->deleteAccess([
         'recipients'   => [
           '+905377115251',
           '+905377115251',
         ],
         'recipientType' => 'BIREYSEL',
         'type'      => 'MESAJ',
         'retailerAccess' => [
           66438915,
           66438916,
         ],
       ]);

Tüm Bayilerin İzin Erişimini Silme

$response = Iys::consents()->deleteAllAccess([
         'recipients'   => [
           '+905377115251',
           '+905377115251',
         ],
         'recipientType' => 'BIREYSEL',
         'type'      => 'MESAJ',
       ]);

Test

composer test

Changelog

Please see CHANGELOG for more information on what has changed recently.

Contributing

Please see CONTRIBUTING for details.

Security Vulnerabilities

If you discover any security-related issues, please email development@tarfin.com instead of using the issue tracker.

Credits

License

The MIT License (MIT). Please see License File for more information.