pelock/aztec-decoder

Biblioteka programistyczna pozwalająca na dekodowanie danych z dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych zapisanych w formie kodu AZTEC 2D.

dev-master 2016-08-09 20:19 UTC