mpospiech/doctrine-forms

v1.1.3 2019-10-26 14:30 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-06-27 01:13:50 UTC


README

Doctrine Forms

Instalace

$ composer require mpospiech/doctrine-forms

Použití

Každý formulář musí být zaregistrován jako služba.

services:
	- App\Forms\BaseFormFactory
	- App\Forms\BaseFormChangeValuesFactory
	- App\Forms\BaseFormWithTemplateFactory

Vytvoření komponenty formuláře v presenteru

class FormPresenter extends \Nette\Application\UI\Presenter {
	/** @var BaseFormFactory @inject */
  public $baseFormFactory;
  
  /** @var DoctrineEntity */
  private $currentEntity; // pokud se ma jednat o update
  
  public function createComponentBaseForm() {
  	$component = $this->baseFormFactory->create(DoctrineEntity::class, ($this->currentEntity ? $this->currentEntity->id : 0));
    
    $self = $this;
    $component->addAfterSuccess(function() use ($self) {
    	$self->redirect('this');
    });
    
    $form = $component->getForm();
    
    $form->onSuccess[] = function(\Nette\Forms\Form $form, \Nette\Utils\ArrayHash $values) use ($self) {
    	if ($values->id) {
      	$self->flashMessage('Hodnoty formuláře byly úspěšně upraveny.', 'success');
      } else {
      	$self->flashMessage('Hodnoty z formuláře byly úspěšně uloženy.', 'success');
      }
    };
    
    return $form;
  }
}

Základní formulář

class BaseFormFactory extends \mpospiech\Doctrine\Forms\FormFactory {
	public function setupForm(\Nette\Forms\Form $form) {
  	$form->addText('name', 'Název'); // pokud neni null v databazi, tak bude nastaven jako required
    
    $form->addTextArea('description', 'Popis');
    
    $form->addText('date', 'Datum')
    	->setAttribute('placeholder', 'dd.mm.YYYY');
  }
}

Formulář se změnou hodnot před uložením

class BaseFormChangeValuesFactory extends \mpospiech\Doctrine\Forms\FormFactory {
	public function setupForm(\Nette\Forms\Form $form) {
  	$form->addText('name', 'Název'); // pokud neni null v databazi, tak bude nastaven jako required
    
    $form->addTextArea('description', 'Popis');
    
    $form->addText('date', 'Datum');
    
    $this->onBeforeSuccess[] = [$this, 'change'];
  }
  
  public function change(\Nette\Utils\ArrayHash $values) {
  	$values->date = \Nette\Utils\DateTime::createFromFormat('d.m.Y', $values->date); // do entity pro hodnotu date bude nyni odeslana instance DateTime
  }
}

Formulář s individuální šablonou

class BaseFormWithTemplateFactory extends \mpospiech\Doctrine\Forms\FormFactory {
	public function __construct(\Kdyby\Doctrine\EntityManager $entityManager, \Nette\Application\UI\ITemplateFactory $templateFactory)
	{
		parent::__construct($entityManager, $templateFactory);

		$this->setTemplate(__DIR__ . '/baseForm.latte', ['variable' => 'valueVariable']);
	}

	public function setupForm(\Nette\Forms\Form $form) {
  	$form->addText('name', 'Název'); // pokud neni null v databazi, tak bude nastaven jako required
    
    $form->addTextArea('description', 'Popis');
    
    $form->addText('date', 'Datum')
    	->setAttribute('placeholder', 'dd.mm.YYYY');
  }
}

Šablona

{form $form}
	<div class="row">
		{label name /}
  	<input n:name="name">
  </div>
  <div class="row">
		{label description /}
  	<input n:name="description">
  </div>
  <div class="row">
		{label date /}
  	<input n:name="date">
  </div>
  
  <div class="row">
  	<input n:name="save">
  </div>
{/form}

Rozšířené nastavení formuláře

Nastavování jednotlivých formulářových komponent

// vypnute uložení hodnoty do databáze
$form->addText('name', 'nameValue')
  ->setOption('autoSet', false);

// vypnuté nastavení výchozí hodnoty
$form->addText('name', 'nameValue')
  ->setOption('setDefaultValue', false);