jzechy/jquery-fileupload

Nette UploadControl rozšířené o blueimp jQuery FileUpload.

2.0.1 2018-02-23 14:00 UTC

README

Latest stable license Downloads Total Open Issues

jQuery-FileUpload je komponenta, fungující jako rozšíření UploadControl v Nette formuláři, která pro nahrávání souborů využívá blueimp/jQuery-File-Upload.

Komponenta nabízí možnost vlastního uživatelského rozhraní a vlastního zpracování nahrávaných souborů.

Composer

composer require jzechy/jquery-fileupload

Odkazy