ijvo/jquery-fileupload

Nette UploadControl rozšířené o blueimp jQuery FileUpload.

3.0.0 2022-05-08 18:48 UTC

README

Latest stable license Downloads Total Open Issues

jQuery-FileUpload je komponenta, fungující jako rozšíření UploadControl v Nette formuláři, která pro nahrávání souborů využívá blueimp/jQuery-File-Upload.

Komponenta nabízí možnost vlastního uživatelského rozhraní a vlastního zpracování nahrávaných souborů.

Composer

composer require ijvo/jquery-fileupload

Odkazy