hanaboso/app-store

This package is abandoned and no longer maintained. The author suggests using the orchesty/app-store package instead.

App store for PipesFramework


README

Popis služby

App Store je doplněk, který rozšiřuje Pipes Framework o rozhranní na kterém lze budovat App Store.

App Store poskytuje abstrakce pro správu a subscribe webhooků, rozhranní pro budování appstoru pro libovolný UI framework.

Spuštění služby - development

 • make init - spustí containery a nainstaluje balíčky pomocí composeru
 • make test - spustí containery, stáhne balíčky a spustí testy
 • make fasttest - spustí testy

Konfigurační volby

 • DEV_UID
  • Povinný: ANO
  • ID Uživatele pod kterým se spouští PHP-FPM
  • Například: ${DEV_UID} - UID se bere ze souboru .env
 • DEV_GID
  • Povinný: ANO
  • ID Skupiny pod kterým se spouští PHP-FPM
  • Například: ${DEV_GID} - GID se bere ze souboru .env
 • KERNEL_CLASS
  • Povinný: ANO
  • Namespace of Symfony Kernel File.
  • Například: Hanaboso\PipesPhpSdk\Kernel
 • COMPOSER_HOME
  • Povinný: ANO
  • Cesta k ComposerCache souborům
  • Například: ${HOME}/dev/.composer - HOME se bere ze souboru .env
 • PHP_IDE_CONFIG
  • Povinný: NE
  • ID Uživatele pod kterým se spouští PHP-FPM
  • Například: ${PHP_IDE_CONFIG} - PHP_IDE_CONFIG se bere ze souboru .env

Použité technologie

 • PHP 7.4+

Závislosti

 • Pipes-PHP-SDK
 • MongoDB
 • MariaDB (optional)
 • RabbitMQ (optional)
 • InfluxDB (optional)
 • Redis (optional)