avris/stringer-symfony

This package is abandoned and no longer maintained. The author suggests using the avris/stringer package instead.

Wtyczka integrujÄ…ca Avris Stringer z frameworkiem Symfony2

Installs: 21

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Type:symfony-bundle

v2.0 2016-03-29 19:14 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2022-02-01 12:54:04 UTC


README

Dokumentacja Stringera dostępna jest pod adresem docs.avris.it/stringer.

Aby zainstalować bridge dla frameworka Symfony2, wykonaj polecenie w konsoli polecenie:

composer require avris/stringer-symfony

a następnie zarejestruj bundle w pliku app/AppKernel.php:

$bundles = array(
	// ...
	new Avris\StringerBundle\AvrisStringerBundle(),
);

Jeśli chcesz przyjrzeć się przykładowemu użyciu biblioteki, dodaj do pliku app/config/routing_dev.yml linijki:

avris_stringer:
	resource: "@AvrisStringerBundle/Resources/config/routing.yml"

Teraz przykładowe użycie jest dostępne w przeglądarce pod adresem /app_dev.php/avris/stringer/demo. Kod możesz obejrzeć w pliku vendor/avris/stringer-symfony/Resources/views/Default/demo.html.twig.

Wszystkie funkcje biblioteki są dostępne zarówno w widoku jako filtry Twiga, jak i w innych miejscach kodu -- jako serwis.

$vocative = $this->get('avris.stringer')->vocative('Michał');