avris/stringer-micrus

This package is abandoned and no longer maintained. The author suggests using the avris/stringer package instead.

Moduł integrujący Avris Stringer z frameworkiem Micrus

v2.0 2016-03-26 22:37 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2022-02-01 12:47:31 UTC


README

Dokumentacja Stringera dostępna jest pod adresem docs.avris.it/stringer.

Aby zainstalować bridge dla frameworka Micrus, w pliku app/Config/modules.yml dodaj linijkę:

 - Avris\Stringer\Micrus\StringerModule

a następnie wykonaj polecenie w konsoli polecenie:

composer require avris/stringer-micrus

Wszystkie funkcje biblioteki są dostępne zarówno w widoku jako filtry Twiga, jak i w innych miejscach kodu -- jako serwis.

$vocative = $this->getService('stringer')->vocative('Michał');