webchemistry/parameters

Parameters provider

1.1.2 2016-07-09 16:21 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-02-08 21:41:52 UTC


README

Build Status

Co to umí?

 • Importovat výchozí hodnoty parametrů z konfigu.
 • Cache parametrů z databáze
 • Invalidaci cache parameterů při změně nebo v debug baru
 • Import změněných parametrů
 • Zobrazit aktuální a výchozí hodnoty v debug baru
 • Import nových parametrů z debug baru

Konfigurace

extensions:
  params: WebChemistry\Parameters\DI\ParametersExtension

params:
  paramsSettings:
    cache: yes
    bar: %debugMode%
    database: Doctrine # Vlastní třída nebo NetteDatabase
    entity: Entity\Parameters

Použití:

params:
  boolean: yes
  float: 1.0
  int: 5
  empty: # NULL
  array:
    first: first
    second: second
    array:
      third: third

Presenter, latte

<?php

namespace App\Presenters;

use Nette;
use WebChemistry\Parameters\Traits\TPresenter;

class BasePresenter extends Nette\Application\UI\Presenter {
  
  use TPresenter;
  
  // Použití v presenteru přes $this->parametersProvider
}
Můj parameter: {$parameters['first']}
Můj parameter: {$parameters->first}
Můj parameter: {$parameters->array->first}
Můj parameter: {$parameters->array['first']}

Úprava parametrů

$parametersProvider->myVariable = 'new value';

$parametersProvider->merge(); // Invalidace cache a provede změny v databazi

Debug

Debug bar