walle89/swedbank-json

Wrapper for Swedbank's closed mobile apps API in Sweden

Installs: 226

Dependents: 0

Stars: 41

Watchers: 6

Forks: 7

Open Issues: 4

v0.5.2 2015-04-21 19:41 UTC

README

Inofficiell wrapper för det API som används för Swedbanks och Sparbankernas mobilappar. Inlogging görs med hjälp av internetbankens personliga kod (person- eller organisationsnummer och lösenord) eller med säkerhetsdosa.

Detta kan wrappen göra

 • Översikt av tillgängliga konton så som lönekonto, sparkonton investeringsbesparningar, lån, bankkort och kreditkort.
 • Lista ett kontos samtliga transaktioner med historik så långt bak i tiden som finns tillgängligt i internetbanken.
 • Företagsinloggingar kan välja att lista konton utifrån en vald profil.
 • Inlogging via personlig kod eller säkerhetsdosa.
 • Aktivera, avaktivera och visa snabbsaldo.
 • Kommunicerar med Swedbanks servrar över SSL utan mellanhänder. Ingenting sparas eller loggas.
 • Autentiseringsnyckel som krävs för inlogging genereras automatiskt per session (standard) eller manuellt sätta en statisk nykel.

Fler funktioner finns planerade.

Kodexempel

Grund (Personlig kod)

Grundkoden för exemplen nedan:

require_once 'vendor/autoload.php';

// Inställningar
define('BANK_APP', 'swedbank');   // Byt mot motsvarande IOS/Android mobil app. Alternativ: swedbank, sparbanken, swedbank_foretag, sparbanken_foretag, swedbank_ung, sparbanken_ung
define('USERNAME', 198903060000);  // Person- eller organisationsnummer
define('PASSWORD', 'fakePW');    // Personlig kod

$auth = new SwedbankJson\Auth\PersonalCode(BANK_APP, USERNAME, PASSWORD);
$bankConn = new SwedbankJson\SwedbankJson($auth);

Men vill man använda en annan inloggigstyp än personlig kod behöver man modifera ovanstånde kod till ett av förjande:

Säkerhetsdosa (Engångskod)

Det finns två typer av varianter för inlogging med säkerhetsdosa. Ett av dessa är engångskod, som ger ett 8-siffrig kod när man har låst upp dosan och väljer 1 när "Appli" visas.

Utgår man från inlogginsflöde i mobilappen ser den ut som följande:

Välj säkerhetsdosa -> Fyll i engångskod från säkerhetsdosan -> Inloggad

$auth = new SwedbankJson\Auth\SecurityToken(BANK_APP, USERNAME, $challengeResponse);

$challengeResponse ska vara ett 8-siffrigt nummer som man får från säkerhetsdosan

Säkerhetsdosa (Kontrollnummer och svarskod)

Den andra typen av inlogginsmetod för säkerhetsdosa är kontrollnummer med svarskod. Denna metod innebär att man får en 8-siffrigt kontrollnummer som ska matas in i dosan och som svar får man ett nytt 8-siffrigt svarskod som skrivs in i antingen appen eller i internetbanken.

Utgår man från inlogginsflöde i mobilappen ser den ut som följande:

Välj säkerhetsdosa -> Mata in kontrollnummer i dosan -> Skriv av savarskod -> Inloggad

I dagsläget finns det inget stöd för denna typ av inlogging, men den finns på todo-listan. Den som kan tänka sig att ställa upp som testare kan läsa mer om det här.

Kontotransaktioner

Lista kontotransaktioner från första kontot.

$accountInfo = $bankConn->accountDetails(); // Hämtar från första kontot, sannolikt lönekontot

$bankConn->terminate(); // Utlogging

echo '<strong>Kontoutdrag</strong>';
print_r($accountInfo);

Välja konto

För att lista och välja ett specifikt konto som man hämtar sina transaktioner kan man modifiera ovanstående kod till följande:

$accounts = $bankConn->accountList(); // Lista på tillgängliga konton

$accountInfo = $bankConn->accountDetails($accounts->transactionAccounts[1]->id); // För konto #2 (gissningsvis något sparkonto)

$bankConn->terminate(); // Utlogging

echo '<strong>Konton</strong>';
print_r($accounts);

echo '<strong>Kontoutdrag</strong>';
print_r($accountInfo);

Profilväljare (företag)

I Swedbanks API finns det stöd för att ha flera företagsprofiler kopplat till sin inlogging. Glöm inte att ändra BANK_APP till an av Swedbanks företagsappar.

$profiles = $bankConn->profileList(); // Profiler

$accounts = $bankConn->accountList($profiles->corporateProfiles[0]->id); // Tillgängliga konton utifrån vald profil

$accountInfo = $bankConn->accountDetails($accounts->transactionAccounts[0]->id);

$bankConn->terminate(); // Utlogging

echo '<strong>Profiler</strong>';
print_r($profiles);

echo '<strong>Konton</strong>';
print_r($profiles);

echo '<strong>Kontoutdrag</strong>';
print_r($accountInfo);

Systemkrav

 • PHP 5.4+
 • Curl

Installation

Idag erbjuds enbart installation via Composer. Det är möjligt att ladda ned projektfilterna och manuelt installera stödbibliotek, men det är inget som rekommenderas.

Linux och OS X

Kör följande i ett terminalfönster (OS X: Öppna Applikationer > Verktygsprogram > Terminal):

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Lägg in SwebankJson i composer.json antingen med följande kommando:

php composer.phar require walle89/swedbank-json ~0.5

Eller skapa eller ändra composer.json med följande innehåll och kör "php composer.phar install":

{
  "require": {
    "walle89/swedbank-json": "~0.5"
  }
}

Efter lyckad installation, ladda in autoload.php i vendor mappen.

require 'vendor/autoload.php';

Windows

Se till att php.exe finns installerat och den fulla sökvägen till den (ex. C:\php\php.exe).

Kör sedan Compoer-Setup.exe och följ instruktionerna samt se till att "Shell menus" installeras.

Högerklicka på en katalog och välj "Use Composer here". Ett cmd.exe-fönster ska öppnas och kör då detta kommando:

composer require walle89/swedbank-json ~0.5

Eller skapa eller ändra composer.json med följande innehåll samt högerklicka och välj "Composer Install":

{
  "require": {
    "walle89/swedbank-json": "~0.5"
  }
}

Efter lyckad installation, ladda in autoload.php i vendor mappen.

require 'vendor/autoload.php';

Dokumentation

Finns i form av PHPDoc kommentarer i filerna. Utförligare dokumentation med API-anrop finns på todo-listan.

Uppdateringar

Främsta anledningen till uppdateringar behöver göras är att Swedbank ändrar AppID och User Agent för varje uppdatering av sina appar. AppID och User Agent används som en del av atuetensierings prosessen.

Linux och OS X

Kör följande kommando:

php composer.phar update

Windows

Högerklicka på den katalog som innehåller composer.json, högerklicka och välj "Composter update".

Feedback, frågor, buggar, etc.

Skapa en Github Issue, men var god kontrollera att det inte finns någon annan som skapat en likande issue (sökfunktinen är din vän).

Andra projekt med Swedbanks API

Licens (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.