tysdever/eloquenttable

An HTML table generator for laravel collections, upgrade for Steve Bauman package

dev-master 2016-11-23 17:58 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2022-06-17 08:24:59 UTC


README

Komponent do prostego tworzenia tabelek.

Instalacja

Composer
"repositories": [ {
    "type": "vcs",
    "url": "https://piotr_theis@bitbucket.org/etdcms/repository.git"
  } , {
    "type": "vcs",
    "url": "https://piotr_theis@bitbucket.org/etdcms/eloquenttable.git"
  }.
  ...
"require": {
    "php": ">=7.0",
    "laravel/framework": "5.2.*",
    "tysdever/eloquenttable": "dev-master",
    ...
Laravel

config/app.php

'providers' => [
  ...
  Tysdever\EloquentTable\EloquentTableServiceProvider::class,
Publikacja plików
Skrypty

Do prawidłowego działania trzeba jeszcze dodać opublikowane skrypty js.

$ php artisan vendor:publish --provider="Tysdever\EloquentTable\EloquentTableServiceProvider" --tag="js"

To polecenie opublikuje skrypt eloquenttable.js w katalogu /resources/assets/vendor/tysdever/eloquenttable który trzeba dodać do gulpfile.js, jeżeli w gulpfile.js znajduje się taki wpis

'vendor/tysdever/**/*.js'

to możesz olać dodawanie skryptu. Jedne co musisz zrobić to odpalić w konsoli kompilator gupl-a

$ gulp
Widoki

Jeżeli z niewyjaśnionych przyczyn zajdzie potrzeba edycji widoków to możesz opublikować widoki poleceniem

$ php artisan vendor:publish --provider="Tysdever\EloquentTable\EloquentTableServiceProvider" --tag="views"

To polecenie opublikuje widoki w katalogu /resources/views/vendor/tysdever/eloquenttable, od tej pory możesz się cieszyć elastycznością Laravela.

i18n

To samo co wyżej, zmień tylko tag na lang. Publikacja w katalogu /lang/vendor/tysdever/eloquenttable.

Config

Tu już chyba za wiele nie muszę tłumaczyć, ale zapisuję co by było wiadomo że się da.

Stosowanie

Kontroler
Model
Widok

Komponent bazowy

https://github.com/stevebauman/eloquent-table