sunfoxcz/cetelem

This package is abandoned and no longer maintained. No replacement package was suggested.

Knihovna pro snadnější komunikaci s aplikací Webkalkulačka společnosti Cetelem.

v0.4.0 2017-04-29 00:48 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2022-02-01 12:36:15 UTC


README

Build Status Scrutinizer Code Quality Code Coverage

Knihovna pro zjednodušení práce s Webkalkulačkou firmy Cetelem. Prozatím koncipována pro framework Nette.

Instalace

composer require sunfoxcz/cetelem:~0.4

Použití

use Sunfox\Cetelem\Cetelem;

$storage = new Nette\Caching\Storages\FileStorage(__DIR__ . '/tmp');
$client = new GuzzleHttp\Client;
$cetelem = new Cetelem(2044576, $client, $storage);
$cetelem->setDebug(TRUE);

// Pokud nepoužíváte v Nette, je dobré dát cache i AnnotationsParseru
\Nette\Reflection\AnnotationsParser::setCacheStorage($storage);

$uver = new Cetelem\CetelemUver;
$uver->kodBaremu = '102';
$uver->kodPojisteni = 'A3';
$uver->cenaZbozi = 12000;
$uver->pocetSplatek = 12;
$uver->primaPlatba = 2000;
$uver->odklad = 2;

$cetelem->calculate($uver);
print_r($uver);