pavlista/nette-palette

Palette support for Nette Framework and Latte template engine

v2.0.1 2019-11-28 10:32 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-09-07 16:30:14 UTC


README

Nette palette je rozšíření pro Nette Framework které umožňuje jednoduchuché i pokročilé úpravy obrazových souborů včetně inteligentního generování miniatur a náhledů.

Palette u obrázků například umožňuje: změny rozměrů, vkládání vodoznaků, pokročilé transformace, nastavení průhlednosti a množství dalších efektních filtrů a funkcí.

Instalace a integrace do Nette

1. Nejdříve Palette naistalujeme do projektu nejlépe pomocí composeru.

php composer.phar require pavlista/nette-palette

2. Po té v Nette do config.neon zaregistrujeme rozšíření.

extensions:
  palette: NettePalette\PaletteExtension

3. Do config.neon také přidáme sekci s nastavením rozšíření a správně ji vyplníme.

palette:
  path: 'files/thumbs/'
  url: 'http://website.com/files/thumbs/'
  basepath: '/var/www/website.com/www/files/'
  signingKey: '%uniqueSigningKey%'
 • path: Je relativní nebo absolutní cesta ke složce do které se mají vygenerované miniatury a obrázky ukládat. Tato složka musí existovat a musí být do ní možné zapisovat!
 • url: Absolutní url adresa s lomítkem na konci na které je složka s miniatury veřejně dostupná.
 • basepath: Absolutní cesta k document rootu webu. Tento parametr je nepovinný.

4. A na konec do routovacích pravidel aplikace přidat na první místo toto pravidlo:

$router[] = new Route('files/thumbs/<path .+>', 'Palette:Palette:image');

Kde files/thumbs/ je relativní veřejná url adresa ke složce miniatur. Díky tomuto je možné aby Palette generovala miniatury obrázků vždy on demand.

Použití v nette

V Nette je služba palette dostupná pod názvem @palette.service.

V Latte lze generovat miniatury a různé verze obrázků pomocí filtru palette na jehož vstupu musí být vždy cesta k souboru obrázku (ne url adresa) a palette query. Např.:

<img src="{$image|palette:'Resize;100;150&Border;2;2;black'}" />

Tento kód vygeneruje z obrázku miniaturu obrázku o rozměrech 100 x 150px s 2px černým rámečkem okolo. Seznam všech možných filtrů a effektů včetně používání samotného Palette naleznete na Githubu Palette

Důležité odkazy