olicek/dropzone-uploader

Uploader for Nette framework

dev-master 2016-09-16 09:20 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2024-07-06 17:33:14 UTC


README

DropzoneUploader

Instalace

composer require olicek/dropzone-uploader:dev-master

Registrovat v extensions

extensions:
    dropzone: Oli\Form\DropzoneUploaderExtension 

A nakonec nalinkovat client-site/dropzoneUploader.js do stránky.

Použití

public function createComponentUploader($name, DropzoneUploaderFactory $factory)
	{
		$dropzone = $factory->create();
		$path = $dropzone->getPath();
		$dropzone->onSuccess[] = function (DropzoneUploader $dropzoneUploader, $targetPath, $name, $suffix) {
			$photo = new Photo;
			$photo->filename = $name . '.' . $suffix;
			$photo->suffix = $suffix;

			$this->photosRepository->save($photo);
		};
		return $dropzone->setPath($path . '/' . $this->galleryEntity->folder . '/1600x1200');
	}

V šabloně

{control uploader}

A v základu by to mělo být vše. Ten soubor client-site/dropzoneUploader.js jsem se snažil udělat co nejobecnější aby bylo možné s ním pracovat pokudmožno bez zásahu do něj. Nemusí se použít vubec, jediné na čem záleží je třída .dropzone, která se teda taky ale může změnit :-)

Po nahrání

Po úspěšném nahrání je nastaveno aby se přesměrovalo na předpřipravený signál handleRefresh. Je možné v sekci settings zvolit jestli se má použít ajax a kam se má přesměrovat. Zatím je možné zvolit pouze signál nebo this, když to bude potřeba tak dodělám přesměrování na nějaký presenter.

Example

dropzone:
	path: 'gallery/photos'
	settings:
	    ajax: on
dropzone:
	path: 'gallery/photos'
	settings:
	    onSuccess: 'this'