marshmallow/products

Package that will contain basic methods for handeling products and preparing them toe be used in ecommerce.

v3.0.2 2022-06-23 10:21 UTC

README

alt text

Marshmallow Products

Deze package gaat alle logica houden voor producten. Producten zullen in het algemeen gebruikt worden in combinatie met de Cart of Ecommerce package.

Installatie

composer require marshmallow/products

Voeg de observer toe aan AppServiceProvider.php.

public function boot()
{
    ModelObserver::observe();
}
php artisan db:seed --class=Marshmallow\\Priceable\\Database\\Seeds\\VatRatesSeeder

After installation

php artisan marshmallow:resource Product Product
php artisan marshmallow:resource Supplier Product
php artisan marshmallow:resource ProductCategory Product
php artisan marshmallow:resource Price Priceable
php artisan marshmallow:resource VatRate Priceable
php artisan marshmallow:resource Currency Priceable
CURRENCY=eur

Extra

factory(Marshmallow\Product\Models\Product::class, 10)->create();

Hulp

Als de factory niet werkt, zet dan 'strict' => false, in config/database.php.

...