marshmallow/commands

Verschillende handige commands.

v1.2.1 2021-04-07 10:51 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2023-12-05 09:10:15 UTC


README

alt text

Marshmallow commands

Een package met handige commands die door alle projecten heen gebruikt kunnen worden.

Installing

composer require marshmallow/commands

Commands

php artisan env:set {key} {value}
php artisan marshmallow:resource {resource_name?} {package_name?}

# Run all the cache clearing commands from Laravel
php artisan marshmallow:clear