kodus/uuid-v4

Simple UUID v4 generator

1.1.0 2017-04-28 08:46 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-08-25 13:28:09 UTC


README

Simple static UUID v4 generator/validator.

PHP Version Build Status

Usage

Create and validate a formatted UUID v4:

use Kodus\Helpers\UUID;

// create UUID v4:

$my_uuid = UUID::create();

// validate UUID v4:

assert(UUID::isValid($my_uuid));