The Illuminate Cache package.

v5.6.12 2018-03-14 13:15 UTC