The Illuminate Cache package.

v5.6.25 2018-06-06 13:24 UTC