The Illuminate Cache package.

v5.6.33 2018-07-11 22:52 UTC