fol/core

The core of FOL framework


README

Build Status Scrutinizer Code Quality

Clases básicas que conforman o núcleo de FOL:

  • Fol Xestiona a aplicación.
  • Fol\Bag Clase xenérica para gardar valores
  • Fol\Config Xestiona os valores de configuración
  • Fol\Container Colector de dependencias moi básico, que soporta a interface container-interop
  • Fol\ServiceProvider Para configurar servizos cargados por Fol\Container.