anonym-php/anonym-cookie

AnonymFramework Cookie Component

1.2.x-dev 2015-08-08 14:04 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2022-10-01 07:26:58 UTC


README

AnonymFramework Cookie işlemlerinin yapılacağı sınıftır, ayrıca sınıftan ayrı olarakda kullanılabilir.

Sınıfın Çağrımı

use Anonym\Components\Cookie\Cookie;
$cookie = new Cookie();

Basit İşlemler

Bu kısımda veri okuma veri yazma gibi işlemler vardır,

Veri Okumak

$value = $cookie->get('cookiename');

Veri Yazmak

$value = $cookie->set('cookiename', 'cookievalue', time()+3600);

Veri Silmek

$cookie->delete('cookiename');

Veri Kontrolu

var_dump($cookie->has('cookiename')); // bool true or false

Verileri Şifrelemek

Bu kısımda verileri nasıl şifreleyebileceğiniz anlatılmaktar

verileri şifreleyebilmek için sınıfı ilk oluştururken parametre olarak bir adet true atamanız yada setEncode ile öncelikle encode yapacağınızı belli etmeniz gerekir. Şifrelemeyi ayarladıktan sonra özel olarak bir şifreleyici girilmesse default olarak base64 şifrelemesi kullanılır

Default Şifreleme

$cookie = new Cookie(true);
$cookie->setEncode(true);

Özleştirilmiş Şifreleme

$cookie->setEncoder( new Base64Encoder());

Verileri göndermek

Cookie atanması yapıldıktan sonra bunun tarayıcıya bildirilmesi gerekir.

use Anonym\Components\Cookie\UseCookieHeaders; 

$useHeaders = new UseCookieHeaders();
$useHeaders->useCookies();