anonym-php/anonym-crypt

AnonymFramework Crypt Component

1.2.x-dev 2015-08-08 14:06 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2022-10-01 07:26:57 UTC


README

Anonym Crypt Component'i dosyaları şifrelemek üzere hazırlanmıştır bir sınıftır(sınıflardır);

Sınıfın Çağırımı

use Anonym\Components\Crypt\Crypter;
$crypt = new Crypter();

Verilerin Şifrelenmesi

$encoded = $crypt->encode('test');

Şifrelenmiş Verilerin Çözülmesi

$decoded = $crypt->decode($encoded);

Şifreleme Tiplerinin Değiştirilmesi

use Anonym\Components\Crypt\Base64Crypt;
$crypt->setCrypter( new Base64Crypt());