anonym-php/anonym-httpfoundation

AnonymFramework Http Foundation Component

1.2.x-dev 2015-08-08 14:10 UTC

This package is not auto-updated.

Last update: 2022-10-01 07:15:47 UTC


README

Bu açıklamada http client de sahip olunan sınıfların nasıl kullanıldığını açıklıyorum.

Response

$response = new Response('İçerik', 200); // durum kodu
// $response = Response::make('Hello World', 200);
// $response->setCharset('UTF-8');
$response->send();

getCookies:

$cookies = $response->getCookies();

Başlık Eklemek

$respone->header('baslik:deger');

JsonResponse

$json = $response->jsonResponse($json, 200);

XmlResponse

$xml= $reponse->xmlResponse($xml, 200);

Yönlendirme

$redirect = new RedirectResponse('url', $time); // yönlendirilecek adres ve süre, süre öntanımlı olarak 0 dır
$redirect->send();