There is no license information available for the latest version (v1.0) of this package.

v1.0 2017-06-21 12:53 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-07-08 21:53:10 UTC


README

Build Status

České svátky

Instalace:

composer require webchemistry/svatky

Použití

Svátek dnes

$names = WebChemistry\NameDay::getToday();

Svátek zítra

$names = WebChemistry\NameDay::getTommorrow();

Svátek včera

$names = WebChemistry\NameDay::getYesterday();

Svátek přes třídu DateTime

$names = WebChemistry\NameDay::getByDateTime(new \DateTime('+ 1 month'));

Svátek přes timestamp

$names = WebChemistry\NameDay::getByTimestamp(time() + (3 * 24 * 60 * 60));

Svátek přes den a měsíc

$names = WebChemistry\NameDay::get(31, 12);

Jaký den a měsíc má svátek?

$date = WebChemistry\NameDay::getByName('Řehoř');

Metody

Třída WebChemistry\Name

$name->getNames(); // Vrací pole jmen v daném měsíci, většinou jednoprvkový
(string) $name; // Převede jména/jméno na string, v případě, že se jedná o více jmen, tak jsou oddělené čárkou a mezerou tzn. ", " 

Třída WebChemistry\Date

$date->getDay(); // Den jako int
$date->getMonth(); // Měsíc jako int
$date->toDateTime(); // Objekt DateTime s aktuálním rokem
$date->toTimestamp(); // Timestamp s aktuálním rokem
(string) $date; // String nejprve den, potom měsíc oddělené tečkou

TODO: Petr má svátek 22.2 a 29.6, není zahrnuto 29.6