webchemistry/doctrine-query-collection

There is no license information available for the latest version (dev-master) of this package.

dev-master 2017-06-08 11:48 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-04-08 21:26:35 UTC


README

Vytvoření kolekce (stačí jedna v aplikaci):

$queryCollection = new QueryCollection($entityManager);

Vytvoření dotazu v doctrině

$query = $entityManager->getRepository('Entity')->createQueryBuilder('e')->where('e.name = :name')
	->setParameter('name', $name)->getQuery();

Přidání dotazu do kolekce a výsledek uložit do proměnné, uloží se Generátor, který se pozastaví před získáním výsledků z dotazu, ale stihne před tím posbírat všechny data o dotazu, aby jej vykonal v nejvhodnější dobu.

$result = $queryCollection->fromQuery($query);
$result2 = $queryCollection->fromQuery($query);

Nyní rozdá do proměnných $result a $result2 potřebné výsledky po vykonaní jediného dotazu.

foreach ($result as $row) {

}

Bez doctrine query collection: bez

s doctrine query collection: s