unimapper/flexibee

Flexibee implementation for UniMapper

v1.2.2 2016-01-12 15:48 UTC

README

Flexibee API integration with UniMapper.

Build Status

Usage

$config = [
  // Required
  "host" => "http://localhost:5434"
  "company" => "name"

  // Optional authentization
  "user" => ,
  "password" => ,

  // Optional SSL version
  "ssl_version" => 3
];
$adapter = new UniMapper\Flexibee\Adapter($config);

// Create new contacts
$response = $adapter->put("adresar.json", ["adresar" => ["sumCelkem" => ....]);

// Read every created contact detail
foreach ($response->results as $result) {
  $adapter->get("adresar/" . $result->id . ".json");
}

For more inromation see the docs on official Flexibee site.

Příklady z praxe

Takhle může být zadefinovaná evidence objednavka-prijata v plné kráse. Seznam všech lze najít například na https://demo.flexibee.eu/c/demo/evidence-list

Entity

<?php

namespace ProjectName\Entity;

/**
 * @adapter Flexibee(objednavka-prijata)
 *
 * @property string       $id         m:primary m:map-by(id)
 * @property string       $code        m:map-by(kod)
 * @property string       $status       m:map-by(stavUzivK) m:enum(self::STATE_*)
 * @property string       $staff       m:map-by(zodpOsoba)
 * @property-read string    $staffFullName   m:map-by(zodpOsoba@showAs)
 * @property Date        $dateCreated    m:map-by(datVyst)
 * @property-read double    $basePrice     m:map-by(sumZklCelkem)
 * @property boolean      $cancel       m:map-by(storno)
 * @property Attachment[]    $attachments    m:map-by(prilohy)
 * @property boolean      $itemsRemoveAll   m:map-by(polozkyObchDokladu@removeAll)
 * @property EvidenceItem[]   $evidenceItems   m:map-by(polozkyObchDokladu)
 * @property boolean      $tagsRemoveAll   m:map-by(stitky@removeAll)
 * @property array       $tags        m:map-by(stitky) m:map-filter(mapStitky|unmapStitky)
 * @property string       $addressBookId   m:map-by(firma)
 * @property string       $city        m:map-by(mesto)
 * @property string       $email       m:map-by(kontaktEmail)
 * @property string       $companyName    m:map-by(nazFirmy)
 * @property string       $phone       m:map-by(kontaktTel)
 * @property string       $postCity      m:map-by(faMesto)
 * @property string       $postCompanyName  m:map-by(faNazev)
 * @property string       $postStreet     m:map-by(faUlice)
 * @property string       $postZipCode    m:map-by(faPsc)
 * @property string       $street       m:map-by(ulice)
 * @property string       $zipCode      m:map-by(psc)
 * @property string       $companyId     m:map-by(ic)
 * @property string       $vatId       m:map-by(dic)
 * @property boolean      $mainAddress    m:map-by(postovniShodna)
 * @property array       $externalIds    m:map-by(external-ids)
 * @property Offer[]      $offers       m:assoc(M:N) m:assoc-by(vazby|typVazbyDokl.obchod_obchod_hla|a)
 * @property Invoice[]     $advanceInvoices  m:assoc(M:N) m:assoc-by(vazby|typVazbyDokl.obchod_zaloha_hla|b)
 * @property Invoice[]     $cashInvoices    m:assoc(M:N) m:assoc-by(vazby|typVazbyDokl.obchod_faktura_hla|b)
 * @property-read Invoice[]   $invoices      m:computed
 * @property-read Attachment[] $attachments    m:assoc(1:N) m:assoc-by(prilohy)
 */
class Order extends \UniMapper\Flexibee\Entity
{

  const STATE_NEW = null,
     STATE_UNSPECIFIED = "stavDoklObch.nespec",
     STATE_FORAPPROVAL = "stavDoklObch.pripraveno",
     STATE_APPROVED = "stavDoklObch.schvaleno",
     STATE_ACCEPTED_PARTIALLY = "stavDoklObch.castVydano",
     STATE_ACCEPTED = "stavDoklObch.vydano",
     STATE_FINISHED_PARTIALLY = "stavDoklObch.castHotovo",
     STATE_FINISHED = "stavDoklObch.hotovo",
     STATE_CANCELED = "stavDoklObch.storno",

  /**
   * Compute invoice
   *
   * @return \UniMapper\EntityCollection
   */
  public function computeInvoices()
  {
    $invoices = new \UniMapper\EntityCollection("Invoice");

    foreach ($this->cashInvoices as $invoice) {
      $invoices[] = $invoice;
    }
    foreach ($this->advanceInvoices as $invoice) {
      $invoices[] = $invoice;
    }
    return $invoices;
  }

Doporučení

 • Identifikátory (zde například ID objednávky, addressBookId, ...) definujte VŽDY typu string. Unimapper preferuje textový identifikátor z Flexibee před číselným. Tj. pokud si necháme vylistovat objednávky z Flexibee, jako ID dorazí něco ve stylu code:OBP0001/2015. Pokud Flexibee u dané evidence nedrží textový identifikátor, vrátí se číselný (avšak typově jako string).
 • Proměnné, které si Flexibee vypočítává samo (například suma za celou objednávku) a nebo je zakázáno je do Flexibee posílat (viz. dokumentace Flexibee) je vhodné označit jako @property-read. Unimapper pak nebude tyto property do Flexibee zapisovat, pouze je z Flexibee načte.
 • Pokud je v dokumentaci Flexibee proměnná definovaná jako date, nastavte typ i zde na Date. Nepoužívejte DateTime, vyvarujete se problémů při filtraci záznamů dle datumu (např. vypiš všechny včerejší objednávky).

Tipy

 • Díky m:enum lze hlídat hodnoty ve výčtových typech. Unimapper vyhodí výjimku, pokud se hodnota nenachází v datech, která se vrací z Flexibee / posílají do Flexibee.
 • Štítky (zde tags) si lze jednoduše převést do array pomocí m:map-filter(mapStitky|unmapStitky) a pak s nimi jednodušeji pracovat. Naopak při zápisu se z array vhodně přetransformují do podoby, kterou Flexibee akceptuje.
 • Pokud chcete načítat i externí identifikátory, lze ala příklad použít $externalIds.
 • Pomocí m:assoc(M:N) dokážete skoro kouzla. Například v $advanceInvoices budete mít rovnou kolekci navázaných zálohovek k této objednávce a v $cashInvoices kolekci navázaných faktur. Pokud byste to rovnou chtěli pohromadě v jedné kolekci (proformy i faktury), můžete využít další vychytávku Unimapperu a to je "computed" property.
 • Pomocí m:computed můžete zařídit, že jakmile k takové property přistoupíte, bude obsahovat přesně ten obsah, který potřebujete. V příkladu s tím souvisí metoda computeInvoices().
 • Pokud upravujeme existující objednávku, je vhodné nastavit $itemsRemoveAll na TRUE a zároveň poslat všechny položky objednávky znovu ($evidenceItems). V opačném případě se nám budou s každou úpravou množit na objednávce položky (viz. dokumentace Flexibee).

Repository

Pokud pak máme repository zadefinovanou takto:

namespace ProjectName\Repository;

class OrderRepository extends \UniMapper\Repository
{

můžeme tam vytvořit třeba tyhle metody:

 • Přepíše "vlastníka" objednávky za předpokladu, že aktuálně patří adminovi a je v určitém stavu.
public function assignStaffToOrder($orderId, $staff)
{
  $this->query()
    ->update(array("staff" => $staff))
    ->where("id", "=", $orderId)
    ->where("status", "=", Order::STATE_FORAPPROVAL)
    ->where("staff", "=", "code:admin")
    ->run($this->connection);
}
 • Pokud si chcete formou štítků poznamenávat důvod storna, může přijít vhod následující metoda, která vrátí seznam štítků. Vynikající je v tomto ohledu možnost zapnout kešování Unimapperu! Proč se ptát na neměnný číselník stále dokola? Každý dotaz do Flexibee má nějako tu režii.
public function getCancelReasons()
{
  return \Fik\Entity\Tag::query()
    ->select()
    ->where("tagGroup", "=", "code:STORNO")
    ->cached(
      true,
      [\UniMapper\Cache\ICache::TAGS => [self::CACHE_TAG_CODEBOOK]]
    )
    ->run($this->connection);
}
 • Nevyhovuje standardní save()? Můžeme ji přetížit a udělat nějakou tu věc navíc. Tady třeba nastavit dnešní datum vzniku objednávky, pokud jde o novou objednávku (ID === null).
public function save(\UniMapper\Entity $order)
{
  if ($order->id === null) {
    $order->dateCreated = new \DateTime();
  }

  parent::save($order);
}
 • Některá workflow Flexibee vyžadují trochu více snahy. Pokud chceme z objednávky udělat fakturu, budeme potřebovat určitě tuto pasáž kódu (dokumence Flexibee napoví):
$structure = array(
  "objednavka-prijata" => array(
    "@id" => "{$orderId}",
    "realizaceObj" =>
    array("@type" => "faktura-vydana",
      "polozkyObchDokladu" => $polozkyDokladu
    )
  )
);

$invoiceCreated = $this->getAdapter("Flexibee")->put(
  "objednavka-prijata.json",
  $structure
);
 • Počty objednávek ke schválení? Žádný problém :-)
public function getTotalCountForApprove()
{
  $result = $this->query()
    ->count()
    ->where("status", "=", Order::STATE_FORAPPROVAL)
    ->where("staff", "=", "code:admin")
    ->run($this->connection);

  return $result + $this->query()
    ->count()
    ->where("documentType", "=", Order::DOCTYPE_CARD)
    ->where("staff", "=", "code:admin")
    ->run($this->connection);
}
 • Vytvoření jednoduché objednávky:
  public function createTestOrder()
  {
    $order = new Order;
    $order->documentType = Order::DOCTYPE_CONSIGNMENT;
    $order->addressBookId = "code:FIRMA";

    $items = [];
    
    $item = new EvidenceItem; // entita vázaná na evidenci "objednavka-prijata-polozka"
    $item->itemPriceList = "code:KRABICE_DROG"; // property objednavka-prijata-polozka.cenik
    $item->itemAmount = 2.0; // property objednavka-prijata-polozka.mnozMj
    $items[] = $item;
    
    $item = new EvidenceItem;
    $item->itemPriceList = "code:KRABICE_ALKOHOLU";
    $item->itemAmount = 1.0;
    $items[] = $item;

    $order->evidenceItems = new \UniMapper\EntityCollection(
      "EvidenceItem", $items
    );

    $this->save($order);
    
    // v $order->id budu mít v tento moment identifikátor objednávky z Flexibee, tj. třeba "code:OBP0001/2015"
  }
 • Vrácení PDF definované objednávky:
public function getOrderPdf($orderId)
{
  return $this->getAdapter("Flexibee")->get(
    "objednavka-vydana/" . rawurlencode($orderId) . ".pdf",
    "application/pdf"
  );
}
 • Vytažení objednávky včetně asociací:
public function getOrder($orderId)
{
  $query = $this->query()->selectOne($orderId)->associate(["advanceInvoices", "cashInvoices"]);
  $order = $query->run($this->connection);

  return $order;
}
 • Hledání textu v poznámce určitých objednávek:
use UniMapper\Entity\Filter;

$invoices = $this->query()
  ->where(
    [
      "note" => [Filter::CONTAIN => $tentoTextHledame]
      "documentType" => [Filter::EQUAL => ["code:PRIMA", "code:NEPRIMA"]]
    ]
  ->orderBy("id", "desc")
  ->limit(10)
  ->run($this->connection);

Práce nad repository

I tady se toho nabízí spousta. Například tohle může být základ pro skript, který má odesílat nezaplacené proformy:

// vyber vsechny, co nejsou uhrazene a stornovane
$filter = [
  "canceled" => ["=" => false], // = faktura-vydana.storno
  "paymentStatus" => [ // = faktura-vydana.stavUhrK
    "!" => [
      Entity\Invoice::PAYMENT_STATUS_PAIDMANUALLY, // = faktura-vydana.stavUhr.uhrazenoRucne
      Entity\Invoice::PAYMENT_STATUS_PAID // = faktura-vydana.stavUhr.uhrazeno
    ]
  ]
];

// prvni upominka dva dny po splatnosti
foreach ($this->invoiceRepository->find(
  $filter + [
    "documentType" => ["=" => Entity\Invoice::DOCTYPE_PROFORMA], // = faktura-vydana.typDokl = "code:ZÁLOHA"
    "firstReminder" => ["=" => null], // faktura-vydana.datUp1
    "dueDate" => [
      "<" => new \DateTime("-1 day") // faktura-vydana.datSplat
    ]
  ]
) as $invoice) {

Doporučení pro úpravu stavů v entitě

Občas se nám může naskytnout situace, kdy máme například celou entitu objednávka načtenou a po nějakých těch operacích dospějeme k tomu, že je potřeba upravit pouze stav objednávky:

$order = $this->orderRepository->findOne("code:OBP0001/2015);
...
nějaké ty operace
...
$order->status = "stavDoklObch.hotovo";
$this->orderRepository->save($order);

Výše uvedený postup je však nevhodný!

Naopak to doporučujeme řešit takto:

$order = $this->orderRepository->findOne("code:OBP0001/2015);
...
nějaké ty operace
...
$this->orderRepository->save(
  new ProjectName\Entity\Order(
    ["id" => $order->id, "status" => "stavDoklObch.hotovo"]
  )
);

Takhle zajistíme, že Flexibee nebude celou objednávku přepočítávat (neboť v $order->evidenceItems budou i její položky! a že opravdu pouze změní status u definované objednávky (id).