There is no license information available for the latest version (v1.0.0) of this package.

v1.0.0 2019-05-28 17:11 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2021-04-05 12:12:35 UTC


README

Instalace

´´composer require thunbolt-module/admin´´

Můžeme také vytvořit vlastní základní presenter pro admin modul:

´´´php namespace App\Presenters;

class AdminPresenter extends BasePresenter {

} ´´´

Homepage

Pro homepage doporučujeme použít tento doplněk:

Dokumentace

[Ukázkový příklad]