tacoberu/nette-response-spreadsheet

Spreadsheet Nette responses. Support csv, msxml, xsl, xslt, ods, slk, gnumeric, html.

v1.0.0 2016-12-22 05:27 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-06-17 22:46:09 UTC


README

nette-response-spreadsheet

Spreadsheet Nette responses.

Use:

use Taco\Nette\Application\Responses;

class SomePresenter extends BasePresenter
{
  function actionDefault()
  {
    $data = [
      [ 'George', 'age' => 15, 'grade' => 2, ],
      [ 'Jack', 'age' => 17, 'grade' => 4, ],
      [ 'name' => 'Mary', 'age' => 17, 'grade' => 1, ],
    ];

    $response = new Responses\SpreadsheetResponse($data);
    $this->sendResponse( $response );
  }
}

With headers

use Taco\Nette\Application\Responses;

class SomePresenter extends BasePresenter
{
  function actionDefault()
  {
    $headers = [ 'Name', 'Age', 'Grade'];
    $data = [
      [ 'George', 15, 2, ],
      [ 'Jack', 17, 4, ],
      [ 'Mary', 17, 1, ],
    ];

    $response = new Responses\SpreadsheetResponse($data, $headers);
    $this->sendResponse( $response );
  }
}

Individual settings example:

use Taco\Nette\Application\Responses;

class SomePresenter extends BasePresenter
{
  function actionDefault()
  {
    $headers = [ 'Name', 'Age', 'Grade'];
    $data = [
      [ 'George', 15, 2, ],
      [ 'Jack', 17, 4, ],
      [ 'Mary', 17, 1, ],
    ];

    $response = new Responses\SpreadsheetResponse($data, $headers);
    $response
      ->setFilename('export')
      ->setTitle('Export');
    $this->sendResponse( $response );
  }
}

Multiple sheets example:

use Taco\Nette\Application\Responses;

class SomePresenter extends BasePresenter
{
  function actionDefault()
  {
    $headers1 = [ 'Name', 'Age', 'Grade'];
    $data1 = [
      [ 'George', 15, 2, ],
      [ 'Jack', 17, 4, ],
      [ 'Mary', 17, 1, ],
    ];

    $headers2 = [ 'City', 'Population'];
    $data2 = [
      [ 'Prague', 1.257, ],
      [ 'Paris', 2.211, ],
      [ 'London', 8.308, ],
    ];

    $response = new Responses\SpreadsheetResponse($data1, $headers1);
    $response
      ->setFilename('export')
      ->setTitle('Export');
      ->addSheet($data2, $headers2);
    $this->sendResponse( $response );
  }
}