symfony/symfony Security Advisories for v2.4.0-BETA2 (20)